Det inträffade ska ha skett under en intervju rörande sjukhusets rutiner för dokumentation kring beslut om livsuppehållande behandling. Enligt Sveriges Radio har chefläkaren Sven Klaesson, under en sedan länge planerad intervju med en reporter från Ekot, gått till handgripligheter efter att ha blivit ifrågasatt.

Sven Klaesson ska, enligt reportern, vid upprepade tillfällen ha försökt stänga av dennes bandspelare. Reportern får dock igång den igen:

– När han ser att jag har lyckats med det så tar han tag i mikrofonen och kör upp den i mitt ansikte och rör runt aggressivt i mitt ansikte, och jag lyckas inte värja mig, berättar reportern för Sveriges Radio.

Händelsen är polisanmäld och kommer även att anmälas till Arbetsmiljöverket.

– Jag tar inte ställning till om något brott har begåtts eller inte men jag tror att det är extremt viktigt för oss som vill ha en välfungerande demokrati i Sverige att händelser likt dessa prövas av våra rättsvårdande myndigheter, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

Enligt Södertälje sjukhus har Sven Klaesson tillfälligt stängts av från sin tjänst.

– Att vara chefläkare är ett förtroendeuppdrag och därför har jag i dialog med Sven kommit fram till att han inte ska vara chefläkare under tiden som polisutredningen pågår, säger sjukhusets vd Christophe Pedroletti i ett pressmeddelande.

Sven Klaesson har enligt Sveriges Radio avböjt att kommentera. Inte heller Christophe Pedroletti kan ge några svar om hur Sven Klaesson ställer sig till anklagelserna.

– Nej, det kan jag inte säga i dagsläget, säger han till Sveriges Radio.

Södertälje sjukhus uppger att man i sin avvikelsehantering har kunnat konstatera att det funnits brister i dokumentationen rörande beslut om livsuppehållande behandling. Intervjun som lett fram till polisanmälan ska enligt sjukhuset ha haft med detta att göra. Ett arbete med att förbättra rutinerna har inletts, och sjukhusets vd har även en dialog med Inspektionen för vård och omsorg.