Skånes universitetssjukhus i Malmö noterade antalet drabbade patienter under regelbundna uppföljningar i höstas. De sju patienterna hade drabbats av djupa infektioner och behövde ny operation samt långvarig antibiotikabehandling. Sjukhuset lex Maria-anmäler nu händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom de anses ha varit möjliga att undvika.

Sjukhuset bedömer att problemen beror på brister i operationsmiljön i de lokaler som ligger i en äldre byggnad. Ett råd som övervakar operationsmiljön och infektionsfrekvensen har därför bildats. Rådet utreder också möjligheter att bedriva ryggkirurgin i andra lokaler vid sjukhuset samt att införskaffa mobila enheter.