– Kunskapsläget är många gånger för lågt, vårdpersonal jag träffar känner att de inte kan ge rätt stöd till patienterna. Det vill regeringen göra något åt, det här är en viktig start på det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen vill se till att vården har rätt förutsättningar och kunskap för att möta den här patientgruppen, sätta rätt diagnoser och ge rätt behandling. 

Utifrån kunskapsöversynen ska Socialstyrelsen bedöma i vilken form stödet bäst sker. Enligt regeringen kan det till exempel handla om ett kunskapsstöd och ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd. En halv miljon kronor får myndigheten för att ro i land det hela.

Symtomen för ME/CFS brukar beskrivas som trötthet eller en känsla av utmattning som inte går att vila bort och en känsla av värk i kroppen. Diagnosen ME/CFS har dock varit omdiskuterad och det är ännu inte fastställt vad som orsakar symtomen.

Att det finns ett stort intresse för hur vården ska hantera det hela tyder inte minst ett symposium om utmattningssyndrom och ME/CFS som Läkartidningen anordnar redan i morgon, den 8 maj. Mer än 400 personer har anmält sig till symposiet.

Även Läkarförbundet har efterlyst mer kunskap på området, vilket Annika Strandhäll också pekar på.

Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast vid årsskiftet.