Under senhösten 2018 är det tänkt att strålbehandlingen av cancerpatienter vid Karolinska universitetssjukhuset successivt ska flyttas över från Radiumhemmet till nybyggda lokaler vid NKS. Tester av strålbehandlingsutrustning – två så kallade linjäracceleratorer – i de nya lokalerna har dock lett till förhöjda strålvärden i källaren, serviceutrymmen och en intilliggande korridor, rapporterar Stockholms läns landsting på sin webbplats

Experter har nu kallats in av Swedish Hospital Partners, SHP, som sköter driften och underhållet av sjukhuset. Deras uppgift blir att identifiera bristerna i strålavskärmningen och bedöma vilka åtgärder som krävs.

– Vi hoppas att bristerna i de nya lokalerna ska kunna identifieras och åtgärdas snabbt och med minimal tidsförskjutning av den planerade starten av strålbehandlingen vid NKS, säger Marit Brusdal Penna, direktör för strategiska fastigheter inom Stockholms läns landsting, och fortsätter:

– SHP har tagit sitt ansvar för situationen och tagit in expertis för att förstå konstruktionsfelet. De är lika angelägna som vi att detta ska kunna lösas så snabbt som möjligt.

Till dess att problemet är löst fortsätter strålbehandlingen vid Radiumhemmet.

Läs också:

Nya Karolinska byggs om för 30 miljoner

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare – arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Fortsatta IT-störningar på Nya Karolinska

Sjukhusdirektör medger brister vid barnakuten på NKS

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus