Storuman är en av de orter där Umeåstudenterna ska kunna göra sina kliniska placeringar. Foto: IBL/Shutterstock

Satsningen, som innebär att läkarstudenter i Umeå under terminerna 5–11 kan fördjupa sig inom glesbygdsmedicin, görs som ett pilotförsök och ska utvärderas kontinuerligt.

Enligt Patrik Wennberg, koordinator för det glesbygdsmedicinska spåret vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har man sneglat mot bland andra Kanada som har gjort en liknande satsning.

– Vi ser detta som ett första steg i att öka inslaget av medicinsk utbildning i glesbygd i läkarprogrammet, säger han i ett pressmeddelande.

Programrådet ser det även som ett test inför den nya, förlängda läkarutbildningen som ligger i startgroparna att införas nationellt.

– Vi utvecklar nu lärmiljön i primärvården och tar fram nya modeller för både lärande och handledning, säger Patrik Wennberg.

Västerbottens läns landsting uppger också att det är en del av en satsning för att på längre sikt stärka bemanningen i primärvården, genom att försöka öka intresset för allmänmedicin och för att jobba på hälsocentraler och sjukstugor.

Två studenter i varje kurs ska några gånger per termin göra kliniska placeringar i Storuman och vid Lycksele lasarett. Enligt Patrik Wennberg kommer de ges goda möjligheter till patientkontakt.

– De får en ökad inblick i hur vanliga sjukdomar och hälsoproblem kan yttra sig i glesbygd, där det i jämförelse med större städer ofta är en större andel äldre patienter, men också ett större inslag av akutmedicin. Studenterna kan också, om de vill, välja att göra det avslutande examensarbetet utifrån ett glesbygdsmedicinskt perspektiv.

Utvärderingen av pilotprojektet kommer att kopplas till en tvärvetenskaplig forskargrupp vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.