Fredag 1 juni presenterar regeringens utredare Anna Nergårdh sitt andra delbetänkande i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«, som främst rör ett nationellt uppdrag för primärvården. Men redan på torsdagen avslöjades delar ur delbetänkandet.

Bland annat ingår en rekommendation om att primärvården ska ha generösa öppettider på morgnar och kvällar i förslaget. Anna Nergårdh vill därmed inte gå lika långt som Göran Stiernstedt gjorde före henne.

I hans utredning »Effektiv vård« förslogs dygnet runt-öppet i primärvården, men det menar Anna Nergårdh är att gå för långt. Hon säger till Dagens Samhälle att vårdbehov som uppstår på natten bäst tas om hand på akutmottagningen.

– Jag anade att hon skulle tycka så, kommenterar Göran Stiernstedt till Läkartidningen, och poängterar samtidigt att han inte ändrat sin ståndpunkt om dygnet runt-öppet.

– Jag instämmer i hennes bedömning av vårdbehov, men om man säger att primärvården ska vara första instans i vården är det mer logiskt att säga till befolkningen att det är dit de i första hand ska vända sig – alla tider på dygnet.

Göran Stiernstedt understryker i det resonemanget inte minst behovet av vård i glesbygd.

I sin utredning föreslog Göran Stiernstedt ett annat arbetssätt för primärvården i omhändertagandet av de mest sjuka äldre. Anna Nergårdh säger till Dagens Samhälle att hon inte vill bidra till en fragmentisering av sjukvården. Bakläxa till Stiernstedt?

– Nej, här tror jag nog att vi är i grunden överens. Det är många som har missförstått mig på den punkten. Avsikten är inte att dela upp primärvården i två delar. Primärvårdsläkarna ska jobba på samma vårdcentral men ha ett riktat arbetssätt gentemot de mest sjuka äldre, vården ska ske inom samma lokaler men personalen ska arbeta med patienterna på ett nytt sätt. Jag har fått förklara detta många gånger, men det här har Anna Nergårdh och jag diskuterat, avslutar Göran Stiernstedt, som inte tror att delbetänkandet för övrigt kommer att innehålla särskilt många överraskningar för honom.

Läs också:

Längre öppettider och fler allmänläkare föreslås

Grönt ljus för ny vårdgaranti

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Ny vårdagaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti