Läkartidningen har tidigare berättat om att Svenska läkaresällskapet från och med 2019 vill att sektionerna ska vara medlemmar i SLS och deras medlemmar automatiskt indirekt medlemmar i SLS. 

Stefan Lindgren, avgående ordförande i Läkaresällskapet, sa då till Läkartidningen att det handlar om att råda bot på det »demokratiska underskott« som råder i och med att det i många sektioner bara är 10 till 15 procent som är medlemmar i SLS.

Förslaget har dock mött kritik från exempelvis företrädare för Svensk kirurgisk förening, som uttryckt att »tvångsanslutning vore att bita sig själv i svansen«.

Inför SLS fullmäktigemöte nu i maj hade SLS nämnd lagt en proposition där fullmäktige föreslogs att rösta för ett inriktningsbeslut om att förändra medlemsorganisationen.

Men det blev inget sådant beslut. Enligt referat från mötet »blev det en livlig diskussion som slutade med att en arbetsgrupp kommer att tillsättas, bestående av representanter från sektionerna samt SLS nämnd och kansli, för att presentera ett förslag för sektionerna i höst.« 

Beslut i frågan tas sedan vid nästa års fullmäktige, enligt Stefan Lindgren.

– Vårt förslag om att fatta ett inriktningsbeslut bordlades eftersom man ville ha möjlighet att konkretisera det ytterligare. Däremot blev det ett beslut om att vi måste förändra vår medlemsorganisation, säger han och förtydligar:

– Det huvudsakliga förslaget – att sektionerna ska vara medlemmar i SLS – står kvar men hur det ska gå till och vad det skulle betyda för sektionerna kommer en arbetsgrupp arbeta ytterligare med för att fullmäktige ska kunna ta ett beslut 2019.

Enligt kalkylerna skulle den nya medlemsorganisationen kunna öka antalet medlemmar rejält. Från dagens cirka 10 000, till så många som 40 000.

Läs också:

Medlemskap i Läkaresällskapet kan bli obligatoriskt för sektioner