Läkartidningen rapporterade i april om att gruppledarna för de styrande allianspartierna i Stockholms läns landsting aviserade att Karolinska universitetssjukhusets styrelse skulle bytas ut. Syftet var bland annat att få en omstart efter all turbulens som varit kring sjukhuset.

Den sittande styrelsen svarade med att omedelbart ställa sina platser till förfogande.

På tisdagen fattade landstingsfullmäktige formellt beslut om vilka som ska ingå i sjukhusets nya styrelse, och helt i enlighet med Alliansens förslag blir Håkan Sörman, tidigare vd Sveriges Kommuner och landsting, ny styrelseordförande. Ny vice ordförande blir Eva Fernvall, tidigare ordförande för Vårdförbundet.

Beslutet innebär också att antalet styrelseledamöter utökas från fem till sju.

Förslaget till sjukhusets nya styrelse har tagits fram av landstingsstyrelsens ägarutskott, men Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter i ägarutskottet har inte deltagit i beslutet.

Socialdemokraterna är dessutom mycket kritiska till att förändringar kring sjukhusets styrelse inte förankrats med oppositionen.

Läs mer:

Här är Karolinskas nya styrelse

Karolinska presenterar åtgärdsplan efter konsultöversyn

Läkarföreningen anmäler NKS till Arbetsmiljöverket

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare – arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsråd jävig i beslut om Karolinska

Här är Karolinska universitetssjukhusets nya styrelse

Håkan Sörman, ordförande (ny)

Eva Fernvall, vice ordförande (ny)

Kjell Asplund (ny)

Karin Eliasson (ny)

Kia Orback Pettersson (ny)

Ylva Hambraeus Björling

Håkan Nilsson