I brevet – som skickats till den e-postadress som angivits vid publicering i minst tre olika tidskrifter vid minst fyra tillfällen – skriver Peter Andreasson, presschef på KI, att namnet »Lars Andersson« kopplat till institutionen för fysiologi och farmakologi tveklöst är en falsk uppgift.

För Läkartidningen uppgav »Lars Andersson« förra veckan att hen tidigare varit anställd vid Karolinska institutet men valt att använda sig av en pseudonym eftersom »det är känsligt att publicera vaccinkritisk information«.

I brevet ställer Peter Andreasson nu frågan om det var så att personen bakom pseudonymen på något sätt var knuten till lärosätet vid de angivna tidpunkterna:

»Om det är så menar vi att du måste kunna verifiera detta genom att öppet redovisa vilken formell anknytning du har haft till KI och till vilken av våra 22 institutioner. Oavsett detta utgår vi från att du som författare agerar för att kopplingarna mellan »Lars Andersson« och KI tas bort på samtliga publiceringar där en sådan koppling finns.«

Dessutom ställs krav på att personen omedelbart slutar använda KI som tillhörighet i samband med kommande publiceringar, uttalanden eller i andra offentliga sammanhang.

För Läkartidningen berättar Peter Andreasson att ytterligare en av de berörda tidskrifterna – Journal of Internal Medicine – nu tar bort kopplingen till Karolinska institutet.

– Deras editor-in-chief kontaktade oss i förmiddags och sa att de kommer att ta bort KI-kopplingen.

KI har enligt Peter Andreasson hittills bara haft indirekt kontakt med den tredje tidskriften – Vaccine – genom att tidigare författare skickat en kopia på ett mejl där de påtalar att »Lars Andersson« är okänd på KI.

– I övrigt avvaktar vi »Lars Anderssons« svar, eftersom vi uppmanat personen ifråga att själv ta kontakt med aktuella publikationer och se till att felaktigheterna korrigeras. Vi kommer naturligtvis att bevaka det, säger Peter Andreasson.

Läs också:

KI utreder misstänkt falsk forskare: »Extremt allvarligt«

Tidskrift tar bort koppling mellan KI och vaccinartikel

Inte uteslutet att fler uppger falsk koppling till KI

Detta har hänt:

Den 8 maj avslöjade Läkartidningen att Karolinska institutet utreder varför »Lars Andersson«, författare till en artikel i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, uppges vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi – trots att såväl företrädare för den aktuella institutionen som Karolinska institutets kommunikationsavdelning säger att det inte finns någon som stämmer in på den beskrivningen där.

I artikeln föreslår författaren en koppling mellan HPV-vaccination och den ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som har setts de senaste åren – något som dock bestämt tillbakavisas av Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, NKCX.

Den 9 maj uppgav »Lars Andersson« för Läkartidningen att hen tidigare varit anställd vid KI men valt att använda sig av en pseudonym eftersom »det är känsligt att publicera vaccinkritisk information«.

Efter Läkartidningens första artikel publicerats plockade den indiska tidskriften – på Karolinska institutets begäran – bort kopplingen till lärosätet och la in en passus om att »Lars Andersson« är en pseudonym och att personen ifråga är »medicinsk forskare«.