Kry kan för första gången bygga en fysisk vårdcentral. Detta efter att Region Skåne godkänt en så kallad LOV-ansökan. Det ger vårdgivaren möjlighet att bygga en vårdcentral i Lund enligt lagen om valfrihet, i ett område som i dag saknar direkt närhet till en vårdcentral.

– Tanken med det här är att kunna ta ett större helhetsgrepp om våra patienters vårdbehov. Vår ambition är att kunna bygga en ny typ av vårdinfrastruktur där vi ändå ser att de flesta patienter kommer att kunna tas omhand digitalt. Men vi bygger nya patientflöden om de har behov som vi inte kan lösa direkt genom det digitala vårdmötet, säger Krys kommunikationschef Samuel Danofsky.

Har ni skickat in LOV-ansökningar på andra håll i landet?

– Vi har LOV-ansökan inne även i Stockholm och Västra Götalandsregionen, men det är i Skåne man har hunnit längst i den här processen. 

Är det ytterligare några regioner eller landsting ni är intresserade av?

– Vår ambition är att arbeta så nära landstingen vi kan, så vi kollar naturligtvis på fler. Vi vill, så långt det bara går, ha direktavtal med de olika landstingen. Och då är det via LOV-ansökan man kan ha det. 

Förutom en mer komplett vård för patienterna tror Samuel Danofsky att det kan öppna nya spår för Kry, exempelvis när det gäller kronisk sjukdom.

Men att bli en fysisk vårdgivare med listade patienter kan också vara ett strategiskt drag av andra skäl.

– Det är där ekonomin finns, i listningen. Hela vårdpengen är kopplad till listningen, säger Anders Wallner, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.

Han fortsätter:

– När en marknad växer och det finns fler aktörer, så kan det vara ett klart argument att ha en fysisk vårdcentral i en region eller ett landsting. Då blir ju kontaktytan större.

För Region Skånes egen del kan det också innebära en besparing. Normalt betalar regionen omkring 400 kronor för varje digitalt besök. Det är pengar som går till Region Jönköpings län. Där har Kry har ett samarbetsavtal med en fysisk vårdcentral, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda Skåne och resten av Sverige digital vård.

Men om Kry har en fysisk vårdcentral i Skåne går inga pengar till Jönköpings län. Och om Kry digitalt tar emot en skånsk patient som inte är listad vid den fysiska vårdcentralen, får patientens ordinarie vårdcentral betala 300 kronor till Kry. Region Skåne ersätter i sin tur den ordinarie vårdcentralen med en stor del av beloppet.

En förutsättning för att få ersättning för digitala besök i Skåne är att besöket sker via video, ett så kallat synkront besök. Ingen ersättning ges för asynkrona besök, såsom chatt eller mejl.

Krys ansökan om en fysisk vårdcentral gäller ett område i Lund som inte har någon vårdcentral i sin direkta närhet. Det är också ett område som beräknas växa.

– Det finns mycket kontorsarbetsplatser, men det finns också ganska stora bostadsområden i närheten och det kommer nya. Det ligger väldigt bra till och det är ju bra för befolkningen i det området, säger Anders Wallner.

Att digitala vårdgivare satsar på egna fysiska vårdcentraler är mycket ovanligt. Doktor.se gjorde i slutet av förra året ett uppmärksammat köp av en vårdcentral i Sörmland. Men Kry vill bygga eget.

– Det har varit vårt strategiska beslut från början. Vi vill bygga vården på vårt sätt och med de krav som vi har. Vi tror ju att vi kan bygga en vård som är mer tillgänglig och som håller högre kvalitet än vad man i dag ser i primärvården, säger Samuel Danofsky.

 

Läs även:

Norska allmänläkare kritiska till nätläkare

»Inget vetenskapligt stöd för att ställa diagnos digitalt«

Kry rekryterar chef från Södersjukhuset: »Jag har varit nervös för vad kollegorna ska tycka«

Så mycket kostar digital vård

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Kräver IVO-granskning av digitala vårdaktörer

Strama och Kry oense om halsfluss

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«