I skrivelsen till regionledningen, undertecknad av Bengt Hultberg – ordförande i Jönköpings läns läkarförening – samt nio andra läkare och skyddsombud, beskrivs situationen gällande arbetsmiljö och patientsäkerhet som ohållbar både på Höglandssjukhuset och inom regionen.

Problemen bottnar bland annat i svårigheter med personalförsörjningen, och enligt läkarna tycks arbetsgivaren sakna förmåga att behålla eller rekrytera nödvändig personal för att driva kärnverksamheten.

De bristfälliga personalresurserna innebär enligt läkarna att de inte kan genomföra sitt uppdrag att vårda sjuka patienter på ett tillfredsställanade sätt. Dessutom spiller den ansträngda situationen på sjukhuset över på primärvården och skapar en ökad stress och ansträngd arbetssituation för distriktsläkare.

Enligt läkarna går konsekvenserna av detta i slutändan ut över patienterna som i större utsträckning inte får tillgång till nödvändig vård. »Kort sagt är patientsäkerheten hotad«, skriver läkarna.

I skrivelsen påpekas också att Höglandssjukhuset varit i stabsläge i sex dygn under april månad på grund av att vårdplatserna inte räckt till, och att flertalet patienter behövt utlokaliseras till andra kliniker med ökad risk för vårdskador. Enligt läkarna har det blivit en allt vanligare åtgärd att försätta sjukhuset i stabsläge för att hantera den ansträngda platssituationen.

Nu kräver läkarna en handlingsplan för att på både lång och kort sikt säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Agneta Jansmyr, regiondirektör i Region Jönköpings län, uppger för Vetlanda-Posten att hon tagit del av innehållet och att hon tar det på största allvar.

– När en rejält oroad grupp som den här hör av sig tycker jag det bästa är att man sätter sig ner och pratar. Jag har svarat på mejlet och föreslagit läkarna att vi ska träffas, säger Agneta Jansmyr till Vetlanda-Posten.

Relaterade artiklar:

Narkosläkarna i Eksjö slår larm om arbetsmiljön