Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening sedan 20 år, är upprörd. De två läkarföreningarna i Västernorrland samarbetar kring grundfackliga frågor men har samtidigt olika åsikter i sjukvårdspolitiska frågor och olika intressen att försvara.

Sedan länsklinikorganisationen infördes 2015 har det blivit tydligt. Besparingarna har framför allt drabbat Ångermanland med stora neddragningar vid Sollefteå sjukhus, och läkarföreningen i Ångermanland har varit aktiv i debatten.

Men i och med att Sundsvallsläkaren Leif Israelsson, som varit klinikchef på Länssjukhuset i Sundsvall i många år och sedan blev länsverksamhetschef, sades upp från sin roll som länsverksamhetschef har en konflikt väckts till liv.

– Vi har haft en låg profil hittills. Det är naturligt att ångermanlänningarna kämpar för sina sjukhus. Men nu måste vi stå upp för sjukhuset i Sundsvall – agera på samma vis som de gör, säger Jonas Wallvik.

Han hoppas att det fackliga engagemanget bland läkarna i Medelpad stärks.

– Den enda fördelen med detta är möjligen att det fackliga engagemanget hos läkarna i Sundsvall borde öka. Det är dags att vakna och stå upp för Sundsvalls sjukhus.

Finns det motsättningar mellan läkarföreningarna i Västernorrland i den här frågan?

– Kort sagt: Ja.

Sedan regionen avslutat Leif Israelssons chefsförordnande har Jonas Wallvik fått många samtal från upprörda medlemmar och träffade den berörda läkargruppen med kirurger, öronläkare och urologer i Sundsvall i förra veckan.

 De framförde sitt fullständiga stöd för förre verksamhetschefen Leif Israelsson och sitt bristande förtroende för sjukhusledningen. Vidare befarar man i det längre perspektivet negativa effekter för den kirurgiska verksamheten vid Sundsvalls sjukhus.

Jonas Wallvik är starkt kritisk till sjukhusledningens agerande. Han fick läsa om uppsägningen i lokaltidningen och läkarföreningen har kallats till MBL-förhandlingar först i efterhand.

– Det är anmärkningsvärt att sjukhusledningen inte säger något till oss i en sådan här stor fråga och MBL-förhandlar i imperfekt! Hade vi i läkarföreningarna fått veta något innan så hade vi kunnat prata ihop oss om hur vi ska hantera situationen.

Han beskriver uppsägningen som ett »rejält självmål« av sjukhusledningen.

– Leif Israelsson har genomfört sitt uppdrag med bibehållen mycket hög kvalitet på kirurgen i Sundsvall, en enhet utan vakanser på personalsidan.

Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör i Region Västernorrland, säger att beslutet av avsluta Leif Israelssons chefsförordnande skedde väldigt snabbt.

– Vi har fört samtal om hans uppdrag under ganska lång tid. Men mot slutet gick det snabbt och därför hann jag inte kalla till förhandling.

Ångermanlands läkarförenings ordförande Lars Rocksén har tidigare sagt att Leif Israelsson har skapat en välfungerande verksamhet vid Sundsvalls sjukhus, men skriver i ett pressmeddelande att den nuvarande organisationsmodellen »gör det omöjligt att vara närvarande i ett konstruktivt och utvecklande ledarskap på alla tre orter samtligt«.

Bo-Göran Widman, som nyligen avgått som ordförande i Ångermanlands läkarförening efter 22 år, har också uttalat sig via en insändare i Sundsvalls tidning. »Att Sundsvall har förlorat sin kirurgchef tycker jag är synd men att vara länschef är en helt annan sak«, skriver han.

Läs mer:

Uppsagd chef skapar konflikt mellan Västernorrlands läkarföreningar

Länsverksamhetschef får sparken

Sista kirurgen i Örnsköldsvik har sagt upp sig

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Facket: »Stort steg bakåt« för akutkirurgin i Örnsköldsvik

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik

Två läkarföreningar

Fram till 1948 hade Västernorrland bara en läkarförening, därefter delades den i två. Sedan några år samarbetar dock Medelpads och Ångermanlands läkarförening kring gemensamma grundfackligafrågor som löner, arbetsmiljö och försäkringar via en gemensam regionförening, Västernorrlands läkarförening.

Från politiskt håll har röster höjts om att läkarföreningarna borde gå samman till en. Som det är nu drar de åt olika håll, har det bland annat sagts. Frågan har också varit uppe för omröstning, men medlemmarna har sagt tydligt nej till en sammanslagning.I Läkarförbundets stadgar står det att om det finns mer än en läkarförening i en region eller ett landsting ska de bilda en regionförening. Samtidigt har förbundets ordförande Heidi Stensmyren tidigare sagt att ett samarbete måste få växa fram, och att hon ser en risk i att det lokala fackliga engagemanget kan minska vid en sammanslagning.