Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare riktat skarp kritik mot en läkare i Skövde för dennes användning av den så kallade Ilizarov-metoden. I beslutet från förra året föreslog IVO att läkaren ska få en prövotid på tre år.

Nu riktar myndigheten på nytt kritik mot läkaren. Det nu aktuella IVO-beslutet gäller en patient med en komplicerad fotledsfraktur som behandlats med Ilizarov-metoden.

Av den klagomålsanmälan som patienten lämnat in framgår att patienten två år efter behandling med fixation enligt Ilizarov-metoden fortsatt hade problem med svullnad och värk i foten.

Efter att ha granskat ärendet gör IVO bedömningen att läkaren brustit i sin yrkesutövning genom att inte välja en etablerad behandling av patientens fraktur.

För drygt en månad sedan riktade IVO dessutom kritik mot Skaraborgs sjukhus för att varningssignaler kring användningen av Ilizarov-metoden avfärdats som personkonflikter av sjukhusledningen.

Läs mer:

IVO-kritik mot Skaraborgs sjukhus i Ilizarov-fallet

Ilizarov-läkaren kritiseras skarpt

Chefläkare får JO-kritik för privat mejlväxling

Avstängd Skaraborgsläkare tillbaka – får annan tjänst

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling