Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Inera tagit fram en nationell tjänst, som Uppsala alltså är först ut att testa.

Tanken är att den nya tjänsten ska göra det enklare för hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera biverkningar. Efter testet i Uppsala, som startar i veckan, ska tjänsten lanseras nationellt i början av nästa år.

– Eftersom tjänsten kopplar till sjukvårdens journalsystem förenklar den hälso- och sjukvårdens biverkningsrapportering. Detta hoppas vi ska innebära bättre kvalitet och ett ökat antal biverkningsrapporteringar från sjukvården, säger gruppchefen Ebba Hallberg på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

I dag får Läkemedelsverket in cirka 7 000 biverkningsrapporter per år från hälso- och sjukvården.

Läkemedelsverket har tidigare riktat sig till hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat genom att bjuda in till seminarium, med syfte att få in fler biverkningsrapporter.

– Det är ett sätt för oss att kunna uppmärksamma och hitta olika säkerhetsproblem, och vi är väldigt angelägna om att få in dem. Jag är mycket väl medveten om att man inom hälso- och sjukvården har en mycket ansträngd situation, men jag vill gärna uppmuntra till biverkningsrapportering, sa Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket till Läkartidningen i samband med ett seminarium som hölls år 2015.