Styrelsen för Bevara akutsjukhusen utgörs av fyra läkare. Från vänster: Linda Gerdin, Martin Nedergaard-Hansen, Magnus Bodenäs och Sara Wallby. Foto: Bevara akutsjukhusen

– Vi ser att akutsjukhusen på höglandet och i Värnamo följer samma spår som många andra akutsjukhus som successivt har lagts ned, säger Martin Nedergaard-Hansen, ST-läkare på ortopeden vid Höglandssjukhuset i Eksjö, tillika partiets ordförande.

– Man flyttar och avlövar verksamhet, man förlorar personal, de som är kvar får jobba hårdare och man har svårt att behålla de vårdplatser man tänkt.

De förändringar som Martin Nedergaard-Hansen och hans partikollegor ser i Region Jönköpings län innebär att verksamhet centraliseras till Jönköping, såsom viss elektiv kirurgi. Det kan leda till att man tappar kirurgisk kompetens som behövs för ett akutsjukhus.

Martin Nedergaard-Hansen tycker även att politikerna som nu sitter i regionfullmäktige »slirar« på definitionen av ett akutsjukhus.

– Men det betyder ju att man lokalt måste kunna operera akuta kirurgiska åkommor dygnet runt, och inte fungera som en avancerad vårdcentral som skickar vidare patienter.

I partiets politiska plattform läggs också tyngd vid ett lokalt ledarskap.

– Man flyttar ledarskap från sjukhusen och verksamheterna blir mer som länskliniker. Det har sina fördelar, men vi ser också att det finns risker och nackdelar. 

Bevara akutsjukhusen anser även att besluten som rör sjukvården måste förankras i verksamheten, vilket de tycker händer alltför sällan i dag. Martin Nedergaard-Hansen jämför med hur riksdags- och regeringsbeslut ofta föregås av remissrundor, något han tycker borde användas i regionpolitiken också.

– Vi ser att besluten inte fattas i samråd med verksamheten som berörs, att man undanhåller idéer och tankar för att man är rädd att förslagen har brister och att man ska få påbackning. Då är det lättare att inte involvera dem som sedan ska genomföra besluten. Det tror vi inte gynnar patienten eller vården i längden.

Är ni ett enfrågeparti?

– Nej. Till att börja med är det svårt att säga att sjukvård är en enfrågesak. Det är otroligt komplext och tar en extremt stor del av Sveriges BNP. Det är inte en fråga, utan en stor och komplex fråga. Sedan ingår ju kollektivtrafik och kultur (i regionens ansvarsområde) och det är ju inte våra centralpunkter. 

Kan du placera Bevara akutsjukhusen på en vänster–högerskala?

– Nej. De här frågorna har inte med höger och vänster att göra. Det handlar om att ge så bra vård som möjligt till invånarna. Det bästa vore om alla parter var beredda att jobba på det här sättet. Genom att presentera vår plattform hoppas vi att de etablerade partierna också förändrar sitt arbetssätt.

Om ni blir en politisk spelare i regionen, vilket parti tror du skulle stödja era förslag mest?

– Jag hoppas ju att alla ska vara intresserade av att jobba som vi. Vi ser egentligen inte att våra idéer skulle stöta sig med något av de andra partierna. Vi är oberoende.

Hur stort är partiet?

– Det vet vi nog först på valdagen. Vi har växt väldigt snabbt inom sociala medier, vilket väl är det snabbaste sättet att nå ut i dag. Där är vi större än flera andra partier i regionen med fler följare. Så vi ser att det finns ett stort intresse.

Hur många är beredda att ta ett politiskt ansvar, att jobba aktivt med politiken om ni får tillräckligt många röster?

– Vi kommer att presentera vår valsedel med namn i början av juni. Vi har just nu rätt så bra med kandidater, men vi har inte spikat listan. Jag ser inte att vi skulle ha problem att fylla våra platser.