– Vi har ett stort problem i dag med att många läkarstudenter får vänta onödigt länge på en AT-plats. Genom att korta vägen till att bli färdig specialist får läkarna fler yrkesverksamma år som specialistläkare vilket är bra för vården, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.

Förslaget beslutades i en lagrådsremiss under torsdagen och bygger på att en ny sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning införs – något som dock inte är beslutat än. Nu ska förslaget granskas av lagrådet och bearbetas ytterligare. Nästa steg är att en proposition lämnas till riksdagen för beslut.

Ändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2020, men då blir en BT-tjänst bara aktuell för läkare utbildade utomlands. AT och BT kommer att löpa parallellt under många år framöver. De som påbörjat sin läkarutbildning i Sverige före detta datum och slutför utbildningen enligt nu gällande examenskrav berörs inte av de nya reglerna, utan kommer att göra AT-tjänst.

Längden på BT kan variera, eftersom fokus ligger på att klara kunskapsmålen.  Men det får samtidigt inte gå hur snabbt som helst. Den lägsta tillåtna sammanlagda tiden för specialiseringstjänstgöring, inklusive BT, höjs från fem till fem och ett halvt år.

– Människor ska alltid ha tillgång till en bra vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför är det viktigt att vi får en modern läkarutbildning på plats som rustar blivande läkare med verktyg, kunskap och kompetens som kommer att ge människor snabbare vård, bättre patientsäkerhet och i grunden en mer jämlik hälsa, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Bastjänstgöringen ska ge alla samma introduktion till svensk sjukvård och läkaryrket. Den är obligatorisk även för dem som har gått sin läkarutbildning i andra länder. Tanken med förslaget är även att snabba på vägen till att bli färdig specialist, enligt pressmeddelandet. I dag är AT-tjänsterna för få och väntan på dem blir mycket lång. Regeringens ambition är att flaskhalsen ska försvinna med BT, bland annat för att formerna för bastjänstgöring föreslås vara mer flexibla och att det därför ska gå att få fram fler BT-platser.

– Det blir en mer sammanhållen utbildning. Med den nuvarande AT-tjänstgöringen har vi ett delat ansvar mellan stat och landsting och det innebär att vi inte har kunnat ha ett kvalitetssäkringssystem på samma sätt. Nu är det viktigt att universiteten gör om sina utbildningar så att man varvar det akademiska med mycket praktik, säger Helene Hellmark Knutsson i en intervju med Dagens Nyheter.

Hela lagrådsremissen finns att läsa här.

Läs också:

BT får tummen upp

Gör BT till en tidsbegränsad anställning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Jens Schollin: Det finns en otrolig majoritet för någon sorts introduktion

Känslosam debatt om AT

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av kvaliteten i bastjänstgöringen

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning