Hanife Rexhepis. Foto: Högskolan i Skövde

Det tar för lång tid att hitta rätt information och använda vetenskaplig kunskap som underlag för patienters vård utifrån dagens vårdinformationssystem. Det visar en avhandling vid Högskolan i Skövde.

En av bristerna är att information lagras i olika stuprör, att systemen inte pratar med varandra.

– Dagens informationssystem förenklar inte arbetet med att samla in och värdera information tillräckligt bra. Sedan är det inte sällan krångligt att överföra patientinformation från den elektroniska patientjournalen över organisationsgränserna, vilket påverkar kvaliteten på de beslut som fattas, säger författaren Hanife Rexhepis, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Hon har gjort intervjuer med både vårdpersonal och patienter och undersökt hur de olika systemen – patientadministrativa system, journalsystem, labbsystem och läkemedelssystem – stödjer en evidensbaserad vård där patienten är en central och aktiv medaktör.

– Patienterna tycker inte att de får tillräckligt med information om sin vård via digitala system. I förlängningen påverkar det deras möjlighet att aktivt delta i och påverka vården i rollen som patienter.

Hanife Rexhepis disputerar den 22 maj. 

Läs även:

17 klick för att föra in ett blodtryck