Enligt Socialdemokraterna ska den fasta läkaren ha ett helikopterperspektiv och samordna all vård som rör den enskilde patienten – även utanför primärvården. Tanken är att det nya systemet i första hand ska gälla för äldre patienter.

– I grunden gäller det för alla, men i praktiken kommer det att ta tid att genomföra för alla. Därför vill vi att grupperna som har de största behoven – äldre, multisjuka och kroniker – ska stå först i kön, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till nyhetsbyrån TT enligt Svenska Dagbladet.

För att förslaget ska bli verklighet krävs en lagändring, vilket Socialdemokraterna lovar att arbeta för under nästa mandatperiod.

Socialdemokraternas utspel välkomnas av Sveriges läkarförbund.

»Bra att Socialdemokraterna lovar fast läkare och att denna blir navet för att samordna all vård! För att klara detta behövs en primärvårdsreform för flera allmänläkare så att befolkningen kan lista sig på en fast läkare!«, skriver Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, på Twitter.

Enligt en enkät till riksdagspartierna som Läkartidningen genomfört uttalar bland annat Liberalerna och Centerpartiet ett stöd för att skärpa patientlagen avseende fast läkarkontakt och införa listning på läkare i primärvården. Läkartidningen har tidigare också rapporterat om ett förslag från Kristdemokraterna om listning på enskilda läkare samt listningstak i primärvården, vilket Läkarförbundet ställt sig positivt till.

Ta del av Socialdemokraternas förslag här.

Läs också:

Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga 2018