Den psykiska ohälsan ökar bland första linjens chefer. Saco beskriver det som en farlig utveckling eftersom den riskerar att ge »en dominoeffekt och påverkar övriga medarbetare«.

En ny rapport från Saco visar att många chefer är ensamma i sin yrkesroll och upplever en mycket hög arbetsbelastning. Kvinnliga akademiker i offentlig sektor är värst drabbade, enligt rapporten. Sju av tio chefer uppger att arbetet är så psykiskt påfrestande att de har svårt att låta bli att tänka på jobbet när de är lediga. Mer än 60 procent har jobbat trots att de är egentligen är sjuka, eftersom det inte finns någon som kan hoppa in i deras ställe. En tredjedel anser att arbetsbelastningen är för hög.

Det gränslösa arbetet är ett av problemen enligt Saco. Fritid och jobb flyter ihop och det finns inte tillräckligt med tid till återhämtning.

– Ingen ska behöva må dåligt av sitt jobb. Arbetsplatser som erbjuder chefer avlastning i det administrativa arbetet och mindre personalgrupper har visat sig vara ett bra recept för en bättre psykosocial arbetsmiljö, säger Göran Arrius, ordförande för Saco, i en kommentar till rapporten.

Samtidigt påpekar han att många medarbetare uppger att det är viktigare att ha en bra chef för att trivas på jobbet, än att få en hög lön eller förmåner av olika slag.

– En bra chef är en förutsättning för att medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen ska främjas. Därför är det viktigt att man har de resurser och organisatoriska förutsättningar som krävs. Risken finns annars att färre vill bli chefer i framtiden och det vore en farlig utveckling.

Nu ska Saco tillsammans med socialminister Annika Strandhäll lyfta frågan för att försöka vända den negativa trenden.

– Psykisk ohälsa är vår tids vanligaste folkhälsosjukdom. I Sverige måste alla partier och hela samhället ta ansvar för att vända trenden. En avgörande del av det arbetet gör facken, arbetsgivarna och staten ihop. Det gör vi gemensamt genom att hitta lösningar för att färre ska bli sjuka av sina jobb, säger Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Hon beskriver det som orimligt att chefer inom offentlig sektor har en så stor press på sig.

– Vi behöver långsiktigt säkerställa att välfärdens medarbetare både har ett bra och nära chefskap. Välfärdens medarbetare ska inte bli sjuka av sina jobb.

Göran Arrius anser att en prioriterad åtgärd är att minska chefernas personalansvar.

– Chefer inom offentlig sektor har oftast ansvar för stora personalgrupper. De måste genast minskas drastiskt så att chefer får sköta jobbet de är anställda för, säger han.

För tre år sedan startade Arbetsmiljöverket en granskning av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vården och omsorgen. Slutrapporten är inte klar ännu, men resultaten hittills har visat att många chefer har för hög arbetsbelastning och för lite stöd. En konkret åtgärd som Arbetsmiljöverket pekat på är behovet av att inkludera första linjens chefer i skyddsronderna. En annan att se till att nya chefer får en ordentlig introduktion när de börjar.

– Som nyanställd vårdpersonal är det vanligt att få en introduktion, men det är inte lika vanligt när man börjar som chef. Utöver chefsprogram ser vi ett behov av en arbetsplatsnära introduktion, har projektledaren Lise-Lott Hamfelt sagt till Läkartidningen.

Läs mer:

Hög arbetsbelastning för första linjens chefer

Treårig satsning startar i år