Socialstyrelsen har redan i dag ett uppdrag att redovisa tillgänglighet och väntetider i vården, men regeringen vill att det arbetet utvecklas. Därför har regeringen gett myndigheten ett nytt och fördjupat uppdrag på området.

I det nya uppdraget ingår bland annat göra djupare orsaksanalyser för sjukdomsområden med särskilt långa väntetider, men det kan enligt regeringen också gälla områden där många patienter väntar eller där det finns särskilt stor variation i väntetider över landet.

Tanken är bland annat att uppdraget ska kunna användas som ett stöd i huvudmännens arbete med att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna.

– När problemen och skillnaderna är allt för stora i landet kring samma diagnos behövs det en djupdykning för att kunna komma åt det bakomliggande. Alla landsting behöver titta särskilt på hur de kortar väntan i vården i deras region, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2018 lämna en övergripande plan för hur myndigheten ska arbeta med uppdraget, och senast den 31 mars 2019 ska uppdraget redovisas till Socialdepartementet.

Ta del av Socialstyrelsens uppdrag här.

Läs också:

Något fler missnöjda med väntetiderna i vården

IVO: Oftast god vård i väntan på en vårdplats

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård

Fortsatt långa väntetider till akutmottagningarna

Fler väntar längre på vård