Det var i december förra året som regeringen gav Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda och lämna förslag som bland annat syftar till att få bort vinstjakten ur vården, samt hur man ska säkerställa att vårdens pengar går till det de är avsedda för. 

I mars i år fick utredningen ett tilläggsuppdrag att analysera hur ett hållbart system för så kallade nätläkare kan skapas och hur sådana tjänster ska bidra till principen om vård efter behov.

Under torsdagen beslutade regeringen att utredningstiden förlängs med ett halvår, vilket innebär att uppdraget ska slutredovisas den 30 juni 2019.

Läs mer:

Digtal vård ska utredas

Stiernstedt utesluter inte förslag om vinstbegränsningar i vården

Göran Stiernstedt ska skapa »ordning och reda« i vården