Lite drygt 3 000 tonårsaborter rapporterades förra året. Det är i linje med de senaste årens trend med allt färre aborter bland mödrar 15–19 år gamla. År 2014 var motsvarande siffra 3 900.

Socialstyrelsens utredare Inga-Maj Andersson tror att en utveckling av preventivmedelsmetoder och ekonomiska subventioner av preventivmedel kan ha bidragit till minskningen.

– Förskrivningen av långverkande preventivmedel, alltså p-stav och spiral, har ökat en aning. Jag tror att det kan ha haft effekt – unga tjejer använder spiral och p-stav mer nu än tidigare, säger hon och fortsätter:

– De som förskriver är mer aktiva med att sätta in exempelvis p-stav, redan när man ger den första tabletten. Det gjorde man ju inte förr, utan då fick kvinnan komma på återbesök. Och man har ju sett att många uteblir från återbesök efter abort. Men får de p-staven i samband med aborten är risken att de blir gravida igen mycket mindre.

Antalet aborter totalt sett har inte förändrats speciellt mycket de senaste tio åren, där antalet förra året uppgick till 36 600. Det motsvarar omkring 20 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–44 år.

En avvikande sak i de nya siffrorna är i vilken åldersgrupp flest aborter genomförs. Tidigare har aborter varit vanligast i gruppen 20–24 år, men i fjol utfördes flest aborter per 1 000 kvinnor i åldern 25–29 år.

Socialstyrelsens statistik visar också att fler medicinska aborter fullföljs i hemmet. 75 procent av aborterna som utfördes före vecka 9 var i fjol sådana hemaborter. Det kan jämföras med 62 procent år 2014.

– Att hemaborterna har ökat är positivt, för det innebär att kvinnorna har en större valfrihet var de vill vara när de gör aborten, säger Inga-Maj Andersson.

Antalet aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka, en trend som pågått i många år. Förra året gjordes 84 procent av aborterna före vecka 9 och 55 procent före vecka 7. År 1991 var motsvarande siffror 45 respektive 4 procent. 

På Socialstyrelsens webbplats kan du se mer statistik över aborter.

 

Läs även:

Södersjukhuset anmäler preventivmedels-app

Riktlinjer för handläggning av sen abort är på gång

Norsk domstol: Fel att sparka spiralvägrande läkare

Efter debatten om sena aborter: »Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«