Sedan två år har 15 procent – totalt 45 av de ST-tjänster som årligen tillsätts i Västra Götalandsregionen – styrts regionalt för att få en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på specialistläkare. Nu har regionstyrelsen beslutat att styrningen ska utökas till en tredjedel, 90 ST-tjänster, från nästa år för att få en större effekt.

– Den största delen styrs fortfarande inte regionalt, säger personaldirektören Marina Olsson.

Hon har dock fått i uppdrag att se om det går att öka styrningen ännu mer, och även undersöka vilka konsekvenser det skulle få med en hundraprocentig central styrning och finansiering av ST-tjänsterna i Västra Götalandsregionen.

– Politikerna säger alltså inte att allt ska styras regionalt eller centralt, men har gett mig i uppdrag att undersöka vad det skulle innebära, förtydligar Marina Olsson.

Före 2015 förekom inte någon regional styrning av ST-tjänsterna i Västra Götaland. Men i och med den pågående omställningen till en nära vård utanför sjukhusen, parallellt med en ökad koncentration av viss sjukvård, har det blivit alltmer viktigt att se till att det finns rätt specialistkompetens framöver.

– Det gör att vi måste se alla beslut kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling som vi gör utifrån hur väl de stämmer med det. Och inte minst för specialistläkare är det långa leveranstider, säger Marina Olsson.

Västra Götalandsregionen har medvetet valt att börja ST-styrningen i liten skala.

– Vi tittade på hur man gjort i Skåne, som började styra sina ST-tjänster före oss. Där hade man börjat med 30 procent men fick minska. Det var bland annat därför vi valde att börja försiktigt.

2015 satte koncernledningen ihop en grupp »för ledning av läkarförsörjning« som ger förslag på vilka ST-tjänster regionen bör prioritera och kan utöka, utifrån bland annat vilka handledarresurser som finns. Ett krav är att ST-utbildningen ska kunna hålla tillräckligt hög kvalitet. Därefter tittar koncernledningen på förslaget och slutligen fattar politikerna beslut om fördelningen.

– Det är en fördel att vi har en grupp som tittar på detta. Att det inte bara är vi som arbetar med HR-frågor som gör bedömningen, säger Marina Olsson.

Hur gör ni för att bedöma vilka specialistläkare som behövs?

– Det är svårt. Vi gör kompetensförsörjningsplaner varje år där varje verksamhet bedömer hur det ser ut i dag och hur behovet ser ut om fem-åtta år. Det görs både på regional och delregional nivå. Sedan tittar vi även på vilka kompetenser som behövs i och med det pågående omställningsarbetet.

De senaste årens ST-styrning ska utvärderas i år.

– Det är svårt att säga något om konsekvenserna. De första ST-läkarna har bara hunnit gå ett och ett halvt år, säger Marina Olsson.

Vilka läkarkompetenser behövs det mer av framöver i Västra Götaland?

– Internmedicin, psykiatri och ortopedi är några av specialiteterna som vi har tittat på i och med omställningen till en nära vård. Men det är ett pågående arbete.

Regionen har gjort flera andra utredningar och uppdrag för att förbättra den regionala styrningen av ST-tjänster. Marina Olsson arbetar även med att ta fram förslag på hur antalet ST-läkare i allmänmedicin ska kunna ökas. Det ska presenteras inom kort.

Läs också:

Västra Götalandsregionen vill ställa om sjukvården