– Vi har bestämt oss för att starta i mindre skala som ett pilotprojekt, där verksamhetsföreträdare själva deltar mer aktivt. Då ser vi vad som funkar och inte funkar först, säger Marina Olsson, personaldirektör i Västra Götalandsregionen.

Varför har ni ändrat er och slopat det tidigare förslaget om obligatorisk sidotjänstgöring?

– Vi har kommit fram till det i diskussioner med våra verksamheter, med studierektorer och läkarföreningar. I den interna dialogen är alla överens om att man behöver ha en inriktning där det finns fler specialister i den nära vården, utöver allmänmedicin. Det finns ingen oenighet om det, utan bara hur det ska ske och kring obligatoriet.

De exakta formerna för pilotprojektet och när det ska starta är ännu inte klart. ST-läkarnas deltagande kommer att vara frivilligt. 

– Det blir tidigast start i höst och de första ST-läkarna som börjar gör det i så fall i början av nästa år, säger Marina Olsson.

Förslaget att ST-läkare inom vissa sjukhusbundna specialiteter (till en början psykiatri, ortopedi och invärtesmedicinska specialiteter) ska göra en två månader lång obligatorisk sidotjänstgöring i primärvården väckte skarp kritik från Läkarförbundet när det kom i slutet av förra året.

I en debattartikel vände sig Jonas Ålebring, ordförande i Sverige yngre läkares förening (Sylf) och Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, emot tvingande sidotjänstgöring i primärvården. En obligatorisk placering i primärvården är och ska inte vara någon lösning på primärvårdens problem, skrev de bland annat.

Läkarförbundet är däremot inte emot mer sidotjänstgöring inom primärvården i sig utan vänder sig bara emot att den ska vara obligatorisk. Under förbundets fullmäktigemöte i fjol beslutades det att förbundet ska »förtydliga och uppmärksamma mål som ST-läkare inom specialiteter som samverkan med primärvården kan uppfylla genom sidotjänstgöring i primärvården«.

Men enligt Västra Götalandsregionen handlar det inte om att täcka vakanser i den hårt pressade primärvården utan om att föra över kunskap samt att utveckla förståelsen mellan primärvården och sjukhusvården i och med omställningen till en nära vård.

På Almedalsveckan i sommar ordnar Västra Götalandsregionen ett seminarium som handlar om sidotjänstgöring för ST-läkare, med underrubriken »fyller vi vakanser eller förbättrar vi nära vård?«.

Läs mer:

Kritik mot obligatorisk tjänstgöring inom primärvård för ST-läkare

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem