Sedan oktober förra året har läkarna på akutmottagningen erbjudits att arbeta på sin lediga tid, delvis på ackord, med enklare akutfall mellan klockan 16.30 och 22.00. Syftet är att beta av de långa ledtiderna.

Främst är det akutläkare som arbetar på akuten till vardags och tar extra pass på sin lediga tid, men akutläkare från Östra sjukhuset har också hoppat in och tagit pass då och då.

– Intresset står sig. De fyller sina linjer, säger Tobias Carlsson, chef för Akututvecklingscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I projektet har läkarna fått en grundersättning på 350 kronor i timmen plus 350 kronor per handlagd patient. Alla patienter handläggs dock inte med ackordmodellen, utan bara patienter med en kombination av låg risk och förväntad enkel handläggning. Det är en patientgrupp som enligt rutinerna i Västra Götalandsregionen handläggs av så kallade »stream team«, behandlingsteam.

Efter att pilotprojektet har utvärderats har beslut fattats om att förlänga det till efter sommaren, då en ny utvärdering ska göras. Uppfattningen om betalningsmodellen är övervägande positiv hos alla personalkategorier, enligt Tobias Carlsson. Dessutom verkar den ha lättat på trycket vid akutmottagningen.

– Vi ser en tydlig effekt av det här sättet att jobba. Under sen eftermiddag/kväll ser vi en skillnad genom att crowdingen – att det är många patienter inne samtidigt – har gått ner. Vi kommer snabbare till de andra patienterna också och frigör på så vis resurser för de svårast sjuka, säger Tobias Carlsson.

Hur har ni undersökt om det påverkar vårdkvaliteten?

– Vi tittar på det på flera sätt. Vi gör en aktiv uppföljning och har tittat på saker som oplanerat åter till akuten. Där ser vi ingen ökning i den här patientgruppen. Vi har också frågat personalen om de upplever att kvaliteten påverkas, och det gör de inte.

Läs mer:

Läkare på ackord ska minska köerna på akuten

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ny rutin på Sahlgrenska ska förbättra arbetsmiljön på akuten

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut