AEMH:s nya styrelse. Från vänster: Konstantinos Koumakis, Grekland, Sergio Bovenga, Italien, Erich-Theo Merholz, Tyskland samt Karin Båtelson, Sverige. Foto: Bengt von Zur-Mühlen

– Det känns kul. Jag har varit tillfrågad förut. Då har det inte passat, men nu känns det rätt, säger Karin Båtelson, som i förra veckan valdes till organisationens andre vice ordförande.

AEMH bildades 1963 och har i dag medlemmar från 16 nationella föreningar och samarbetar även med andra europiska organisationer som samlar läkare från olika länder.

– För sjukhusläkare är det så mycket som är likadant i hela Europa. Det är brist på specialistsjuksköterskor, det är brist på vårdplatser, det är brist på specialister och fortbildningen behöver stärkas, nämner Karin Båtelson som några exempel.

– Jag tycker det är viktigt att vi försöker samla alla läkarorganisationer, att man stärker samarbetet och gör enhetliga dokument. Det är viktigt för EU-kommissionen att vi inte säger olika saker.

En nyckelfråga för AEMH är »clinical leadership«, att läkare ska bli chefer i sjukhusvården.

– Läkares chefskap är en ödesfråga för att styrningen av vården ska bli bättre, med mer fokus på medicinska prioriteringar och etik än på ekonomi. Då blir det billigare i slutänden. Även i Europa ser vi en utveckling mot ekonomistyrning och ickeläkare på chefsposter.

Karin Båtelson är den första kvinnan som valts in i styrelsen i AEMH:s 55-åriga historia.

– En del är upprörda för att jag beskrivs som »den första kvinnan« i stället för den med rätt kompetens, men det gör mig inget. Det är ju självklart att alla styrelser bör bestå av ungefär lika mängder kvinnor och män. Men det ska bli roligt!