Anledningen till att myndigheten nu går ut med rekommendationer är signaler som kommit direkt från både barnsjukvården och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utrett dödsfall i samband med intravenös vätskebehandling. 

EMA har rekommenderat informationsåtgärder för att minska riskerna, och Läkemedelsverkets rekommendationer är en del av dessa åtgärder. 

Den främsta av riskerna är hyponatremi, som kan leda till hjärnödem och i värsta fall död.

– Det viktigaste budskapet är att man måste ta intravenös vätskebehandling på allvar, säger Ninna Gullberg, utredare på Läkemedelsverket med bakgrund i barnsjukvården.

– Ordinationerna måste individualiseras och man måste följa upp behandlingen noggrant och se hur den fungerar. 

Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning hos patienter på sjukhus, men den är extra allvarlig hos barn. Hjärnödem kan leda till ett förhöjt kraniellt tryck och små barns hjärnor är förhållandevis stora jämfört med skallbenet. Barnen är därför extra känsliga och tenderar att få cerebrala symtom vid en mindre sänkning av plasma-natrium, jämfört med vuxna.

Friska barn klarar i regel den vanliga vätskebehandlingen, men sjuka barn som har förhöjda nivåer av hormonet ADH och därmed har svårt att göra sig av med vatten är alltså i riskzonen.

– Det är vanligare än vad man tidigare trodde att få ett ADH-påslag som gör att man inte kan göra sig av med vatten. Det är vanligt hos barn som ligger på sjukhus, och om det leder till hjärnödem är det farligt, säger Ninna Gullberg.

Läkemedelsverket rekommenderar också att man byter den vätska som rutinmässigt används till en med högre natriumhalt, 130–154 mmol per liter.

– Av tradition har man sedan 50-talet använt vätskor av låg natriumhalt, 40 till 60 mmol per liter. Det ökar risken, för då får man relativt sett mer natriumfritt vatten som kroppen måste göra sig av med.

– Det fungerar ganska bra när barn inte är sjuka och har ADH-påslag. Men det blir problem när kroppen har svårt att göra sig av med vatten.

Läs mer om rekommendationerna på Läkemedelsverkets webbplats.