Emma Spak. Foto: Rickard L Eriksson

Tidningen Dagens Medicin listar varje år vårdens hundra mäktigaste personer. Sommaren 2018 toppas listan av socialminister Annika Strandhäll (S), som därmed tar två steg framåt jämfört med förra årets tredjeplats.

Enligt motiveringen har hon stärkt sin position och beskrivs som tuff i debatten.

– Som minister har jag tydliga maktmedel både när det gäller resurser och att skapa bra förutsättningar för utvecklingen av vården, säger hon till Dagens Medicin.

Den stora omställningen av hälso- och sjukvården gör tydliga avtryck på listan. Regeringens utredare Anna Nergårdh, som har i uppdrag att ta fram förslag för att samordna utvecklingen av den nära vården, återfinns på listans femteplats och en annan utredare, Göran Stiernstedt, tar ett stort kliv framåt jämfört med förra årets 32:a plats. I år slutar han som nummer nio.

– Jag ska vara ärlig och säga att jag tycker att det är roligt med makt, säger han till Dagens Medicin.

Det är hans förra utredning, »Effektiv vård«, som ligger till grund för Anna Nergårdhs pågående arbete. Nu har han ett nytt stort utredningsuppdrag, »Styrning för en mer jämlik vård«. Ett första delbetänkande presenterades i mitten av juni och om ett år ska uppdraget slutredovisas. 

På listans 30:e plats återfinns Emma Spak, ST-läkare i allmänmedicin och ordförande i Göteborgs läkarförening. Även hon gör en rejäl framryckning – förra året återfanns hon först på plats 43. Också hon är djupt involverad i omställningen av sjukvården i och med uppdraget som samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren återfinns på listans sjätte plats, samma placering som 2017. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund, intar plats 36. Läkarförbundets andre vice ordförande Ove Andersson, Svenska distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma samt Jonas Ålebring, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, landar samtliga på plats 51–100 utan inbördes ordning.