Vid årsskiftet 2018/2019 löper det avtal som Ersta psykiatriska klinik har med Stockholms läns landsting ut. Den idéburna verksamheten har länge bedrivit en uppskattad psykiatrisk vård riktad till sjukvårdspersonal. Läkare och annan vårdpersonal har samlat sig i ett upprop för att rädda kliniken.

Men det blir inget nytt avtal med Ersta diakonisällskap, meddelade Stockholms läns landsting under onsdagen. I stället får Capio hjärnhälsan AB uppdraget som leverantör av psykiatrisk öppen och sluten specialistsjukvård från och med januari 2019. I uppdraget ligger även ett särskilt ansvar för patienter som arbetar inom vården eller andra kontaktyrken. Avtalet gäller de kommande fyra åren.

– Vi är självklart jätteledsna över att inte få uppdraget att fortsätta utveckla psykiatrin efter årsskiftet. Det känns jättehårt. Det är en tung dag. En sorgens dag, säger Jan-Åke Zetterström, chef på Ersta sjukhus.

Vad innebär detta för den psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus?

– Att den psykiatriska kliniken läggs ner vid årsskiftet – efter 50 år.

 Är du förvånad?

– Det var ett bredare uppdrag än det vi har gjort tidigare och vi vet att konkurrensen är hård inom psykiatrin. Vi tycker själva att vi har lagt ett starkt anbud.

Nu kommer Ersta sjukhus att gå igenom de andra anbuden. Beslutet kan överklagas under de närmaste tio arbetsdagarna.

– Vi har begärt ut de andra anbuden och får se vad som sekretessbeläggs. Sedan kommer vi gå igenom dem för att se om det finns något skäl att överklaga. Vi kommer inte överklaga för överklagandets skull, säger Jan-Åke Zetterström.

Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) är kritisk till resultatet av upphandlingen när Läkartidningen når honom för en kommentar.

– Jag tycker att det är bedrövligt. Jag är orolig för att den här unika kompetens som man har byggt upp på Ersta kommer att skingras för vinden – och att vi kommer att få en verksamhet som är sämre på att ge den här speciella typen av vård till vårdanställda.

Dag Larsson hade velat att upphandlingen hade betonat erfarenhet av just vårdarbete gentemot vårdpersonal. I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden krävde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i går, tisdag, att upphandlingen skulle avbrytas.

– Vi hade helst sett att man avbrutit det här och gjort om upphandlingen, eller förlängt avtalet med Ersta i väntan på helt ny lagstiftning som handlar om icke vinstdrivande aktörers medverkan i sjukvården, säger Dag Larsson.

Även Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets hälso- och psykiatriberedning, tycker att det är tråkigt att Ersta förlorar uppdraget.

– Vi kommer att få väldigt bra vård av Capio också, men det är klart att jag tänkte »rackarns« när jag hörde det, för vi har haft ett jättebra samarbete med Ersta och uppskattar dem väldigt. Men det är ju så att vi måste göra en upphandling och då är det det anbud som är starkast som vi måste gå på.

– Det är ett bredare uppdrag vi har handlat upp. Det är allmänpsykiatri – inte bara vård för vårdpersonal. En sak som jag är väldigt glad för är att vi nu för första gången kommer att kunna erbjuda stöd också för personer som är anhöriga till personer som har suiciderat eller gjort flera självmordsförsök, fortsätter hon.

Angående oppositionens krav på att avbryta upphandlingen säger Jessica Ericsson:

– Det de säger i sin skrivelse är ju att vi ska göra en upphandling där Ersta vinner. Det som de föreslår är rent krasst olagligt – vi får inte direktupphandla på det sättet, säger Jessica Ericsson.

Dag Larsson tycker dock att »man ska ha ryggrad nog att våga avbryta om man ser att de inkomna anbuden är av sådan kvalitet att man inte tror på dem«. Han påpekar också att det tidigare hänt att upphandlingar i Stockholms läns landsting gjorts på fel sätt och därför varit tvungna att tas om.

– Om jag vore anbudsgivare skulle jag lusläsa vartenda kommatecken i den här upphandlingen, säger han.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att den psykiatriska vården vid Ersta sjukhus hotas av nedläggning – och om de starka reaktioner som det har utlöst.

Läs tidigare artiklar:

Nu tvärvänder alliansen i Stockholm

Upprop för Ersta psykiatriska klinik

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad

Striden om Ersta sjukhus: »Stela regelverk får inte skjuta Ersta i sank«

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter