Misstankarna mot läkaren väcktes efter att ett flertal apotek i Stockholmsområdet anmält läkarens omfattande förskrivning av narkotikaklassade läkemedel till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO:s utredning visade bland annat att 1 206 recept på narkotiska preparat, förskrivna av den aktuella läkaren, hade hämtats ut på apotek bara under de tre första månaderna 2016.

Läkaren hade även förskrivit stora mängder tillväxthormon – i flera fall utan att dokumentera underlag som visade brist på hormonet i fråga.

Ärendet hos IVO ledde till att läkaren våren 2017 fråntogs sin läkarlegitimation. Men det gick även vidare till åtal, och i mars i år dömdes läkaren till fängelse i sex år och fyra månader för grovt narkotikabrott samt försök till grovt narkotikabrott. Enligt domen ska läkaren ha förskrivit stora mängder oxikodon, tramadol, kodein samt bensodiazepiner i såväl sitt eget som i andra personers namn, samt själv eller med hjälp av andra hämtat ut de aktuella preparaten.

Läkaren hävdade själv sin oskuld och menade dels att hen blivit tvingad att förskriva läkemedlen under hot, dels att någon annan otillbörligen använt hens förskrivar- och arbetsplatskod. Tingsrätten kunde dock inte finna några bevis som gav stöd åt denna förklaring – tvärtom tydde de många och stora penningstransaktioner som skett på läkarens konton i stället på att det rört sig om en omfattande försäljning av narkotiska preparat.

Läkaren dömdes även för dopningsbrott.

Domen överklagades till hovrätten, som dock gör samma bedömning som tingsrätten och förklarar läkaren skyldig. Straffet på sex år och fyra månaders fängelse fastställs också.