Läkartidningen har i flera artiklar berättat om det nya kunskapsprovet för sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES. För läkare infördes provet, som ersatte det tidigare TULE-provet, under hösten 2016.

Nu görs processen för kunskapsprovet om. Förändringen innebär bland annat att antalet praktiska provförsök utökas till tre och att perioden som den sökande har på sig att klara samtliga moment förlängs från två till fem år.

Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att anledningen till förändringen är att »signaler från såväl lärosäten som ordnar proven som de som skriver dem och ansöker om legitimation visar på att andra faktorer än de rent kunskapsmässiga kan ha påverkat möjligheten att klara proven«.

– Det har handlat om att det är stressigt, att det har varit ont om erfarenheter från tidigare prov och att man inte har haft så mycket frågor att utgå från. Det är ju ett nytt prov som tagits fram för respektive yrke, så det har varit lite oklart hur provet ska utformas – men förutsättningarna förbättras allteftersom och då tycker vi att det är rimligt att man får likvärdiga förutsättningar, säger Erik Magnusson, tf enhetschef vid Socialstyrelsen till Läkartidningen.

Vad är syftet med de här förändringarna?

– Det är att öka förutsätttningarna för att man ska klara de här proven men med bibehållna kunskapskrav.

En annan kritik mot kunskapsprovet för läkare har handlat om det varit för stor tonvikt på prekliniska kunskaper. Kritiker menar bland annat att detta riskerar att selektera bort erfarna specialister som har sin grundutbildning långt tillbaka i tiden.

– De här förändringarna har inte alls hanterat den kritiken, utan där har Umeå universtet ett uppdrag som bygger på att ta fram ett prov som utgår från den svenska läkarutbildningen och det har de gjort, och det är det de erbjuder. Där har vi inte gjort några förändringar, och vi har ingen avsikt att göra det heller, säger Erik Magnusson.

Däremot öppnar Erik Magnusson för att det kan bli andra ytterligare förändringar av kunskapsprovsprocessen framöver.

– Det kan handla om att ta ytterligare initativ till att förbättra förberedelsemöjligheterna. Det vi gör nu var saker vi såg att vi kunde göra direkt, men det finns andra åtgärder man kan göra för att förbättra dessa möjligheter. Men det kräver att andra aktörer involveras och där är vi inte ännu.

Läs mer:

Var fjärde klarade medicinskt kunskapsprov

Läkare i brev till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Kunskapsprov vållar debatt

Nationellt kunskapsprov för tredjelandsläkare utformas i Umeå

Umeå universitet och Socialstyrelsen: Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Svenska läkarstudenter testskrev medicinska kunskapsprovet

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Så förändras processen för kunskapsprovet för sjukvårdspersonal utbildade utanför EU/EES

  • Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.
  • Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre i stället för två.
  • De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att vara tre till antalet.

Källa: Socialstyrelsen