– Vi har haft ett väldigt bra samarbete i de tre föreningarna. Det känns bra att vi kunde komma överens om gemensamma formuleringar i ett dokument i denna fråga, säger Andreas Herbst, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG.

Upprinnelsen till föreningarnas förslag till riktlinjer var en händelse förra sommaren, där en barnläkare försökt återuppliva ett sent aborterat foster som stöttes ut levande i graviditetsvecka 22 – det vill säga i den vecka som riktlinjer anger att man kan överväga att försöka återuppliva för tidigt födda barn.

Händelsen skapade en stor debatt och både SFOG och Svenska barnmorskeförbundet begärde ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera tolkningen av abortlagen. Det var i samband med det som myndigheten ville att föreningarna gemensamt skulle ge förslag till riktlinjer.

– Jag ska inte säga att jag tycker att det har varit ett problem i den dagliga verksamheten, men det var ju det här fallet, säger Andreas Herbst.

– Så kan vi ju inte ha det: att man först gör en abort och sedan gör upplivningsförsök. Då är det fel någonstans i vårdkedjan. 

I veckan skickade Andreas Herbst in det så kallade konsensusdokumentet med föreningarnas förslag till Socialstyrelsen. Det tar upp bedömning av livsduglighet, handläggning vid fostermissbildningar och organisation av abortvården.

Angående förra sommarens händelse kan man i förslaget läsa:

»Vi tolkar begreppet livsduglighet som möjlighet till överlevnad vid födelse i aktuell gestationsålder utan att åtgärder under graviditeten vidtas för att förbättra möjlighet till överlevnad, och utan att omedelbara resuscitationsåtgärder vidtas efter fostrets framfödande.«

Därtill finns ett omvårdnadsdokument för personalen i abortvården och ett dokument med patientinformation. Omvårdnadsdokumentet refererar i sin tur till en tidigare SFOG-rapport som kom under våren, vilken mer detaljerat beskriver den medicinska handläggningen.

– Det här avspeglar vad som är brukligt i dag. Det är inga nyheter, säger Andreas Herbst.

Konsensusdokumentet hittar du på SFOG:s webbplats.

 

Läs även:

Riktlinjer för handläggning av sen abort är på gång

Efter debatten om sena aborter: »Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

Läkare på DN Debatt: Kvinnans rätt vid sen abort måste ges företräde

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt