Enligt beslutet från Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg har den aktuella professorn gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom medveten fabrikation, förvanskning eller undertryckande av grundmaterial samt till medvetet avsteg från god vetenskaplig sed.

Professorn är huvudförfattare till totalt tio granskade vetenskapliga artiklar där misstankarna bland annat gäller bildmanipulationer. Professorn fälls enligt beslutet för oredlighet i sju av dessa artiklar.

Totalt har artiklarna 35 medförfattare, varav merparten kan knytas till Göteborgs universitet. Ingen av medförfattarna fälls dock för oredlighet.

– Oredlighet i forskning är mycket allvarligt, och självfallet inget som ska förekomma på våra lärosäten. Det är därför viktigt att oredlighet uppdagas och att det får konsekvenser för de ansvariga, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Göteborgs universitet meddelar att de aktuella tidskrifterna där artiklarna publicerats ska underrättas om beslutet.

Dessutom har universitetets rektor inlett en arbetsrättslig process mot den aktuella professorn och begärt att Statens ansvarsnämnd prövar en begäran om avsked.

De tio aktuella artiklarna har tidigare granskats av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen var mycket kritisk och ansåg att det förelåg oredlighet i åtta av artiklarna och att huvudförfattaren samt 25 medförfattare gjort sig skyldiga till oredlighet.

Den aktuella professorn och ytterligare en professor har tidigare fällts för oredlighet av Göteborgs universitet.

Läs mer:

Åtta fall av oredlighet vid Göteborgs universitet

Fälld GU-professor: »Jag hade gjort samma sak i dag«

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning

Stoppade anslag till fuskmisstänkt forskare i Göteborg

Krav på Sahlgrenska att polisanmäla bilder

Oredlighet konstaterad i sju artiklar

Beslutet omfattar följande vetenskapliga artiklar:

Fetal liver-derived mesenchymal stromal cells augment engraftment of transplanted hepatocytes. Cytotherapy (2012) 14:657-669.

Recellularization of acellular human small intestine using bone marrow stem cells. Stem Cells Trans. Med. (2013) 2:307-315.

Phenotypic and in vivo functional characterization of immortalized human fetal liver cells. Scand. J. Gastroenterol. (2014) 49:705-714.

Replacement of a Tracheal Stenosis with a Tissue-Engineered Human Trachea Using Autologous Stem Cells: A Case Report. Tissue Eng. Part A (2013) 20:389-397.

Isolation and characterization of human primary enterocytes from small intestine using a novel method. Scand. J. Gastroenterol. (2012) 47:1334-1343.

CD271 identifies functional human hepatic stellate cells, which localize in peri-sinusoidal and portal areas in liver after partial hepatectomy. Cytotherapy (2014) 16:990-999.

Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves.J. Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders (2015) 3:421-430.

Källa: Göteborgs universitet