Tillgängligheten till vården seglar upp som en av de största frågorna inför valet i september. I går, måndag, gick Socialdemokraterna ut med ett löfte om 1 miljard till den nära vården i form av fler anställda och utökade öppettider vid landets vårdcentraler. I dag, tisdag, lovades ytterligare medel till vården – den här gången i form av ett riktat bidrag om 500 miljoner kronor till de landsting som har mest besvär med köer och väntetider.

Att man väljer en riktad satsning beror, enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna, på att tillgängligheten ser olika ut över landet.

– Det handlar om att hjälpas åt och om att utmaningar och problem ser olika ut i landet. Vi gör satsningar där de behövs som mest, men kräver då också att landstingen svarar upp, säger Annika Strandhäll i pressmeddelandet och fortsätter:

– Patienten ska få ökad trygghet och personalen ska ha bättre villkor och fler kollegor. Så säkrar vi en köfri och nära vård som finns där när vi behöver den.

Systemet med riktade statsbidrag har dock fått kritik. När Tillitsdelegationen i mitten av juni överlämnade sitt betänkande till regeringen var exempelvis en av rekommendationerna att generella statsbidrag bör vara huvudprincip för den ekonomiska styrningen i välfärdssektorn. Riktade bidrag, skrev Tillitsdelegationen, tenderar att öka den administrativa bördan och försvåra den långsiktiga planeringen.

Även Riksrevisionen har kritiserat systemet med riktade statsbidrag, delvis på samma grunder. Enligt Riksrevisionen blir uppdragen att följa upp de riktade satsningarna dessutom ofta alltför allmänt hållna, vilket gör att det blir svårt att veta vad de egentligen har lett till.

Det senare har tillbakavisats av regeringen, som anser att uppföljningarna avseende de satsningar som Riksrevisionen granskat varit ändamålsenliga – även om de kan och ska utvecklas ytterligare.

Läs också:

S lovar miljard till nära vård

Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga 2018

Här är läkarna som vill in i riksdagen