Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson

– Jag har inte läst hela förslaget än, men det är bra nyheter. Man vill stärka möjligheten att välja fast läkarkontakt. Det är konkreta förslag på hur antalet läkare ska öka, med mål och tidsperiod. Det är bra.

Det säger Heidi Stensmyren direkt efter presskonferensen på fredagsmorgonen där regeringens utredare Anna Nergårdh presenterade sitt andra delbetänkande i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«

Att utredningen föreslår att primärvårdens uppdrag ska regleras på nationell nivå är bra, tycker Heidi Stensmyren.

Utredningen föreslår att statliga medel ska skjutas till för att skapa 1 250 ST-tjänster i allmänmedicin under åren 2019–2027.

Det har ju funnits satsningar tidigare på att öka antalet specialister i allmänmedicin. Tror du att det lyckas den här gången?

– Det gäller att det blir av också. Många utredningar har visat på behovet, men nu kommer ett konkret förslag. Detta är väldigt konkret.

Ett listningstak behövs, enligt Anna Nergårdh, som dock inte anger var detta ska ligga utan föreslår vidare utredning av den frågan.

– Det är bra att titta på listningstak, och det är viktigt att det blir per läkare, säger Heidi Stensmyren.

Utredningen föreslår att primärvården ska öka tillgängligheten över dygnet, med öppettider kl 07–22. Vad tycker du om det?

– Man måste först utöka primärvården med fler specialister och sedan utöka öppettiderna, inte tvärtom. 

Förslaget om att skapa en nationell databas där utförare inom primärvården ska rapportera in uppgifter för statistik och forskning, är Heidi Stensmyren också positiv till.

– Det är viktigt att samla in data på nationell nivå.

Läs även:

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården