Det var i september förra året som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade skarp kritik mot en läkare vid Skaraborgs sjukhus för dennes användning av den så kallade Ilizarov-metoden.

IVO skickade ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och yrkade att läkaren skulle få prövotid på tre år.

Men någon prövotid för läkaren blir det inte. Enligt P4 Skaraborg avslår HSAN IVO:s yrkande. Enligt radiokanalen menar HSAN att flera av patienterna löpte risk att drabbas av vårdskada oavsett vilken metod som användes och att IVO inte styrkt att läkaren visat sådan oskicklighet eller olämplighet i yrkesutövningen att prövotid ska åläggas.

Enligt P4 Skaraborg kommer IVO inte att överklaga HSAN:s beslut.

Läkartidningen har i flera artiklar berättat om turerna kring den aktuella läkaren, som också varit avstängd från sitt arbete vid sjukhuset. 

Bakgrunden är att två kollegor till läkaren slagit larm om flera fall av misstänkta vårdskador relaterade till metoden. Dessutom tog Skaraborgs sjukhus inititiv till en utredning som bland annat kom fram till att metoden använts på alltför vida indikationer och att bristerna lett till 37 fall allvarlig vårdskada. 

Läs mer:

Ny kritik mot Ilizarov-läkare

IVO-kritik mot Skaraborgs sjukhus i Ilizarov-fallet

Ilizarov-läkaren kritiseras skarpt

Chefläkare får JO-kritik för privat mejlväxling

Avstängd Skaraborgsläkare tillbaka – får annan tjänst

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling