Hälso- och sjukvård tillhör sådana tjänster som än undantagna skatteplikt till mervärdesskatt.

Men sjukvårdsundantaget gäller inte när ett bemanningsföretag hyr ut vårdpersonal. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en nyligen publicerad dom. 

Domstolen, som bland annat lutar sig på praxis från EU-domstolen, drar slutsatsen att en uthyrningstjänst i sig aldrig kan betraktas som sådan sjukvård, sjukhusvård eller sjukvårdande behandling som ska undantas skatteplikt.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer därmed ett tidigare förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Organisationen Vårdföretagarna menar att domen i Högsta förvaltningsdomstolen får allvarliga konsekvenser för privata vårdgivare.

I ett pressmeddelande skriver man bland annat att beslutet kan innebära avsevärda fördyrningar för privata vård- och omsorgsgivare eftersom de kan bli tvungna att betala 25 procents moms på inhyrning av legitimerad vårdpersonal.

Vårdföretagarna anser också att beslutet direkt slår mot kompetensförsörjningen i vården och att det skapar orättvisor i relation till landstings- och kommundrivna verksamheter eftersom de har avdragsrätt för momsen. 

Vårdföretagarna ska nu analysera domen närmare och kommer inom kort ta upp frågan i en diskussion med Skatteverket.

Ta del av Högsta förvaltningsdomstolens dom här.

Läs också:

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal