E-hälsomyndigheten ska föra det nya personregistret som ska ge en samlad bild av patientens läkemedel och ersätta receptregistret och läkemedelsförteckningen. Registret ska vara tillgängligt för hälso- och sjukvårdspersonal med vårdrelation till patienten, apotek och patienten själv. Patienten kan i vissa fall få uppgifterna spärrade för direktåtkomst. 

Beslutet innebär att en ny lag om nationell läkemedelslista samt ändringar i lagen om läkemedelskommittéer, patientdatalagen, lagen om handel med läkemedel samt offentlighets- och sekretesslagen börjar gälla den 1 juni 2020. 

Men kravet att den som bedriver hälso- och sjukvård »ska ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan« träder inte i kraft förrän två år senare, den 1 juni 2022.

Riksdagen beslutade enligt Socialutskottets betänkande som kan läsas här.

Läs även:

Läkemedelslistan beräknas kosta hundratals miljoner

Nu klubbas lagförslag om nationell läkemedelslista

Nytt steg mot nationell läkemedelslista

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

Datainspektionen säger nej till förslag om läkemedelslista

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd