Det är Dagens Nyheter som genom en granskning av mejl och andra dokument avslöjar att den högsta ledningen var informerad om att de långa köerna till canceroperation riskerade att få förödande konsekvenser.

Enligt DN:s granskning fick de högsta cheferna, däribland sjukhusdirektören Melvin Samsom, löpande information från höga chefer om de allt längre köerna våren och sommaren 2017.

Larmen i mejlen och dokumenten som tidningen gått igenom beskrivs som tydliga. Den operativa chefen för tema cancer skriver så här till bland annat chefen för funktion perioperativ medicin och intensivvård, PMI, den 17 maj: »Vår bedömning är att vi vid slutet av sommaren kommer ha minst 175 cancerpatienter som inte har fått operation inom acceptabel tid! Flera av dessa cancrar kommer att bli inoperabla under den tiden och flyttas över till palliativ vård och en del kommer att ha avlidit«.

Vid upprepade tillfällen tar chefer på verksamhetsnivå upp att man tonar ner hur svår resursbristen egentligen är. Det är också tydligt att cheferna försöker få stöd för olika lösningsförslag, som att hyra in de operationssjuksköterskor som nyligen sagt upp sig eller be om uppbackning från andra sjukhus.

I slutet av juni skickar en verksamhetschef ett mejl till fem höga chefer, däribland produktionsdirektören, och varnar för att 120 patienter med cancer i levern och bukspottkörteln inte kommer att hinna få sina operationer i tid: »En del av dessa kommer avlida under väntetiden. Läkarna anser inte att de kan ta det medicinska ansvaret för patienterna under rådande omständigheter«, skriver chefen enligt DN.

En krisgrupp som tillsatts för att komma med lösningar på köerna skriver även i en rapport att produktionsdirektören bör ta tydligare ansvar för att korta köerna – men produktionsdirektören lät stryka uppmaningen innan rapporten lades fram till den högsta sjukhusledningen. Formuleringar om att »situationen är extremt problematisk«, uppgifter om att dubbelt så många patienter hade väntat över 90 dagar på operation jämfört med året innan samt en rekommendation om att chefsläkaren omedelbart måste göra en risk- och konsekvensanlys, togs också bort.

I slutet av augusti fick chefsläkaren och produktionsdirektören ett nytt mejl med följande information: »Vi har under de senaste fem veckorna haft sex fall av open-close där orsaken troligen relateras till långa köer. Flertalet av dem under augusti«.

Enligt den externa utredaren Anders Milton var sjukhusdirektören Melvin Samsom inte tillräckligt informerad om situationens allvar. Men enligt uppgifter till Dagens Nyheter fick också sjukhusdirektören ta del av de kontinuerliga larmen, vilket även Anders Milton och chefsläkaren Elda Sparrelid bekräftar.

– Min bedömning är att sjukhusdirektören fick besked om att det var problem. Han var också cc:ad på några av de här mejlen. Men när han pratade med cheferna för tema cancer och PMI fick han beskedet: »Vi håller på och löser frågan«. Därför grep han inte in. Det visade sig i efterhand att det var fel, säger Anders Milton.

Denna bild bekräftas också av Håkan Sörman, nytillträdd ordförande för Karolinska universitetssjukhusets styrelse.

– Det här kokar ner till samma slutsatser som i Anders Miltons utredning, att när frågan nu ställdes till bland annat den dåvarande biträdande sjukhusdirektören så gav man intrycket av att man skulle lösa det. Det gjorde man tyvärr inte. Det är samma bekymmer med att man inte eskalerar frågan, säger Håkan Sörman till Läkartidningen.

Har styrelsen fortsatt förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom?

– Standardsvaret på det är att vi har det tills vi säger något annat. Vi har just nu fullt upp med att sätta oss in i alla frågor, och det är klart att vi inte har full insyn i hur eller om verksamheterna fungerar eller inte. Det sägs bland annat i Anders Miltons utredning att det kan råda en tystnadskultur vid sjukhuset, och att det här var ett tecken på det – om det är så är det ytterst allvarligt i en organisation av det slag som Karolinska är. Det är oacceptabelt.

Vilka konkreta åtgärder har styrelsen vidtagit för att situationen med cancerköer inte ska uppkomma igen?

– Vi har vid flera tillfällen fått en god redovisning av biträdande sjukhusdirektör Annika Tibell, som tillträdde efter förra sommaren, om att man i dag har ett bättre grepp om patienterna och att man inte ser framför sig att man ska överskrida de här tiderna.

Problemet, säger Håkan Sörman, är att situationen är skör och helt beroende av tillgången på operationssjuksköterskor.

– Den situationen är lite bättre nu, och man går också in i en utbildningsfas för att få fler sjuksköterskor. Men personalläget är fortfarande allvarligt. Anders Milton konstaterade att om man hade haft två, tre sköterskor till förra sommaren så hade problemen aldrig uppstått. Det visar hur otroligt skört det är. 

Hur ska ni i styrelsen gå vidare i arbetet som rör just cancerköer?

– Vi håller på att fördjupa oss i frågan. Det finns ju anledning att titta på både hur schemaläggning och lönefrågor fungerar. Det är svårt för oss att komma med någon universalmedicin just nu, men vi tar frågan på största allvar och har satt den högt på listan.

Läs mer:

Anders Milton om Karolinskas cancerköer: »Jag tror att man underskattade problemet«

IVO ger Karolinska bakläxa – cancerköer inte tillräckligt utredda

Anders Milton leder utredning om Karolinskas cancerköer

Karolinska tillsätter extern utredning om sommarens cancerköer

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

Försenade canceroperationer utreds av IVO

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året

 

 

 

 

Bakgrund

Våren och sommaren 2017 växte köerna till canceroperation på Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhusets ledning tackade trots det nej till hjälp från Danderyds sjukhus med att beta av köerna och lugnade Stockholms läns landsting som fått larm om problemen. Patienter i kön avled och 60 fick sina operationer fördröjda. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, underkände Karolinska sjukhusets lex Maria-utredningar och håller just nu på med en egen granskning.

Karolinska universitetssjukhuset tillsatte en extern utredning ledd av Anders Milton, som lade det stora ansvaret på tre personer i sjukhusledningen – chefen för tema cancer, chefen för funktion perioperativ medicin och intensivvård, PMI, och produktionsdirektören. Men enligt Anders Milton hade sjukhusdirektören Melvin Samsom inte fått tillräckligt mycket information om problemens allvar.