Karolinska institutet fäller Paolo Macchiarini (bilden) och sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland de fällda författarna återfinns också en av de fyra visselblåsare som först anmälde kirurgen. Foto: Lina Alriksson/ DN/TT 

Beslutet gäller sex vetenskapliga artiklar som rör transplantation av syntetiska luftstrupar. Forskningen beskriver förloppet för tre patienteter som opererades vid Karolinska universitetssjukhuset 2011–2013.

Ytterligare 31 författare anses enligt Karolinska institutet (KI) vara »klandervärda men inte skyldiga till oredlighet i forskning«. Fem författare frias från klander och oredlighet i forskning.

Enligt KI visar utredningen av ärendet på flera allvarliga felaktigheter och vilseledande information i de granskade artiklarna, bland annat fabricerade och snedvridna beskrivningar av patienters tillstånd både före och efter operationerna.

KI menar vidare att det saknas underlag för att det krävdes behandling på så kallad vitalindikation, vilket var en förutsättning för att utföra ingreppen. 

Dessutom saknas såväl säkra djurdata, vilket måste föregå studier på människa med oprövad teknik, som forskningsetiskt godkännande och godkänt informerat samtycke till att utföra forskningen.

Paolo Macchiarini står som huvudförfattare till de aktuella artiklarna, vilka har publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter mellan 2011 och 2014. Bland dessa sex artiklar återfinns en särskilt uppmärksammad artikel publicerad 2011 i tidskriften Lancet.

Utöver Paolo Macchiarini fälls också totalt sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland dessa återfinns Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra visselblåsare som först larmade om oegentligheter kring Paolo Macchiarinis forskning. Ytterligare två visselblåsare, Oscar Simonson och Matthias Corbascio, anses enligt KI vara klandervärda, men fälls inte för oredlighet.

– Utredningen visar på felaktigheter där Paolo Macchiarini är ytterst ansvarig men där även flera av medförfattarna har ett stort ansvar. Det hedrar de fyra visselblåsarna som i det aktuella fallet kommit in med en mycket välgrundad anmälan och de har därmed bidragit till att utredningen kommit till stånd. Det är dock KI:s bestämda uppfattning att en visselblåsare som har deltagit i en forskningsstudie och som medverkat som författare till en publicerad vetenskaplig artikel, trots en anmälan, inte kan undgå granskning och eventuellt ansvar för oredlighet i forskning, säger Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen i ett pressmeddelande

De aktuella vetenskapliga arbetena har tidigare granskats av professor emeritus Bengt Gerdin. Också han kom fram till att det rörde sig om oredlighet i forskning, men trots det friades Paolo Macchiarini av Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten i augusti 2015.

I februari 2016 öppnades oredlighetsärendet igen av KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Dagens beslut innebär att Anders Hamstens beslut från 2015 upphävs. 

Tidskrifterna The Lancet, Biomaterials, Journal of Biomedical Materials Research och Thoracic Clinics har underrättats av KI med en begäran om att artiklarna omedelbart ska dras tillbaka.

– Beslutet har fattats efter ett noggrant utredningsarbete i ett ärende som fått stora konsekvenser för Karolinska institutet, för forskarsamhället i stort och för allmänhetens förtroende för medicinsk forskning. Framför allt har det fått ödesdigra följder för patienter och deras anhöriga och det beklagar jag djupt. Karolinska institutet fortsätter nu arbetet med de åtgärder som krävs för att minimera risken att något liknande inträffar igen, säger Ole Petter Ottersen.

Läs mer:

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för forskningsfusk

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk