Stängningen av hälsocentralen ska spara fyra miljoner kronor. Dessutom har en annan hälsocentral blivit en filial och en distriktssköterskemottagning stängts av samma skäl.

– För primärvården är det ett otroligt bakslag. Den ligger i ett socialt utsatt område i Östersund. Att stänga går i helt motsatt riktning med alla försök att stärka primärvården, sa Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening, till Läkartidningen när beslutet fattades.

Samtidigt har flera hälsocentraler i regionen svårt att klara vårdgarantin, enligt regionens sammanställning för april. 9 av 26 hälsocentraler kunde inte att erbjuda läkartid inom en vecka. På två hälsocentraler var det bara drygt 60 procent av patienterna som fick läkartid inom en vecka. Alla utom en hälsocentral hade däremot god telefontillgänglighet.

Som Läkartidningen tidigare har rapporterat har regiondirektören Hans Svensson arbetat fram en rad »kraftfulla åtgärder« för att komma till rätta med den dystra ekonomin.

I slutet av maj godkände regionstyrelsen förslagen. Det innebär bland annat att antalet anställda ska minska med hundra personer. Sedan 4 maj råder anställningsstopp, med vissa undantag. En enhetlig schemamodell, som innebär jobb varannan helg under sommaren och hösten, har införts med undantag för psykiatrin. Den ska främst gälla undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor på Östersunds sjukhus. Men läkarnas scheman kommer också att ses över.

– Det ekonomiska läget är verkligen akut. Jag vet inte vad det finns för alternativ för att lösa det. Men sedan tycker jag att samtliga åtgärder är mycket olyckliga och på sikt riskerar att vara kostnadsdrivande, har Annika Östling tidigare sagt om sparkraven.

Läs även

Protestmanifestation mot sparförslag vid Östersunds sjukhus

»Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen