Enligt Region Norrbotten ska kompetensenheten vara en fristående resurs för primärvården i länet. Den ska finnas på en av länets vårdcentraler, men vilken har inte bestämts ännu.

Enheten har många uppgifter. Den ska göra grundläggande bedömningar vid osäkerhet om kunskapsnivån hos läkare som söker en ST i allmänmedicin samt värdera kompetensen hos svenska läkare som utbildat sig i annat EU-land och söker en ST i länet. Enheten ska också utbilda och handleda ST-läkare som behöver extra insatser. Det innebär att en ST-läkare kan vara placerad på kompetensenheten i allt från en månad upp till ett år, enligt en plan som görs i samråd med den ordinarie vårdcentralen.

Ytterligare uppgifter är att bygga upp kontakter med utländska universitet som har svenska läkarstudenter, samt vara stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer. Kompetensenheten ses även som ett framtida nav för forskning som ska utveckla samarbetet med regionens lektorer och »stärka det interprofessionella lärandet i primärvården«.

Distriktsläkaren Robert Svartholm som är ordförande i Norrbottens läkarförening är kluven till kompetensenheten.

– Jag tycker att man börjar i fel ände. Det är visserligen en vällovlig signalhandling men man går runt grundproblematiken.

Grundproblematiken är enligt honom att regionen inte lyckas behålla de AT- och ST-läkare som utbildas på grund av den dåliga arbetsmiljön i primärvården i Norrbotten. Därför tycker han att regionen borde börja med att åtgärda arbetsmiljön.

– Ungefär 60 procent av ST-läkarna i allmänmedicin som vi utbildar försvinner när de blir färdiga specialister.

Samtidigt tror Robert Svartholm att kompetensenheten kan vara bra. Diskussioner om att satsa på så kallade utbildningsvårdcentraler har förts i regionen i flera år, men det har fallit på att de befintliga vårdcentralerna inte har tillräckligt stabil bemanning för att klara ett sådant uppdrag.

Robert Svartholm ser också ett behov av bättre samordning. Ett exempel är rekryteringen av läkare med utländsk utbildning.

– Vi har anställt många utländska ST-läkare. Men det har varit lite vilda västern. Verksamhetschefer och HR-chefer som inte kan sjukvården har med stor entusiasm rekryterat utländska läkare, säger han och fortsätter:

– Man tror att en doktor är en doktor och har förväntat sig att de ska börja producera direkt och underskattat behovet av exempelvis språkinlärning.

Enligt Robert Svartholm har det skapat frustation i primärvården och lett till att utländska läkare har känt sig otillräckliga. Det har fått konsekvensen att många har lämnat Norrbotten och sökt sig till andra landsting och regioner.

Under 2018 och 2019 finansieras kompetensenheten av pengar som skjutits till av regeringen. Bakgrunden till kompetensenheten är en utredning som gjordes 2016 med syfte att stärka utbildnings- och forskningsfrågor och bli bättre på att utbilda, rekrytera och behålla specialistläkare i allmänmedicin.