Frågan om centraliseringen av den högspecialiserade vården har varit mycket omdebatterad den senaste tiden. Detta inte minst på grund av att SVT:s program Dokument inifrån ifrågasatt siffror ur den statliga utredning som ligger till grund för beslutet att centralisera den högspecialiserade vården ytterligare.

Bland annat har Svensk kirurgisk förening uttryckt invändningar och förordat att »man bromsar upp de processer som riskerar att för lång tid framöver rasera en väl fungerande kirurgisk sjukvård i väntan på en genomgripande utredning av akutvårdsbehoven i hela landet«.

I en gemensam debattartikel som publicerats i flera lokaltidningar varnar nu också företrädare för lokala läkarföreningar i Kalmar, Östergötland, Gotland, Halland, Blekinge, Kronoberg och Jönköping för den pågående nivåstruktureringen av den högspecialiserade sjukvården.

Idén till artikeln kom till i samband med att de sju läkarföreningarna haft ett möte på Öland, berättar Olle Hollertz, ordförande i Kalmar läns läkarförening.

– Jag hade sett Dokument inifråns program någon vecka tidigare och då tyckte jag att det kändes ganska naturligt att spinna vidare på det, så vid mötet lanserade jag idén att vi skulle göra något gemensamt när vi ändå träffades och det fick positivt gensvar från alla. Sedan hade väl alla lite olika vinklar men utan några större bekymmer så fick vi ihop texten, säger han till Läkartidningen.

I debattartikeln skriver företrädarna för läkarföreningarna att konsekvensen av nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården blir en neddragning av resurser till sjukvården i »periferin«.

»Först drabbas kirurgin, sedan akutsjukvården och sen förlossningen. Successivt kommer sjukvården på landsorten att utarmas.«, skriver man i debattartikeln.

Förändringen får enligt läkarrepresentanterna också konsekvenser för patienterna som riskerar att få fler sjukvårdsresor och längre väntetider för i många fall livsnödvändig vård.

Om Dokument inifråns granskning av professor Måns Roséns statliga utredning »Träning ger färdighet« skriver man bland annat:

»Efter Dokument inifråns avslöjande om manipulerade data, framstår hanterandet av beslutet om nivåstrukturerad vård, som i första hand, ett uttryck för hur ideologisk övertygelse har företräde framför vetenskap och beprövad erfarenhet. En ideologisk övertygelse som utgör ett potentiellt hot mot en stor del av befolkningen, framförallt på grund av att en kompetent akutsjukvård med kirurgisk beredskap inte kommer att vara närvarande i hela landet.«

Läkarna befarar också att omstruktureringen kommer att medföra andra problem, bland annat att välfungerande vårdavdelningar och kliniker riskerar att slås sönder och att specialistläkare och sjuksköterskor flyr. Dessutom anser man att centraliseringen med största sannolikhet kommer att förvärra bristen på kontinuitet.

– Jag har bott och jobbat länge i Oskarshamn och vi har periodvis haft en väldigt bra verksamhet och det finns säkert mycket bra vård som sker centralt, för vår del i Linköping, men jag är rädd för att man plockar bort mer och mer för folk ute i landsorten. Först med hänsyn till att man ska specialisera och få mer volym, som Måns Rosén säger, men det jag tror man missar är att efterhand så kommer doktorerna inte att vilja stanna kvar och jobba, säger Olle Hollertz och fortsätter:

– Det riskerar att bli någon form av b-lag som håller på ute i »bushen«, och då kommer man i det läget att det blir kompentesbrist och då kan man säga att »vi lägger ner för kan inte garantera patientsäkerheten längre«. Det är en giftig spiral.

Debattartikeln finns att läsa hos bland annat tidningen Barometern.

Läs mer:

Svensk kirurgisk förening: Bromsa centraliseringen av den högspecialiserade vården

Trots kritiken: Fortsatt stöd för lag om högspecialiserad vård

Regeringen vill centralisera mer av vården

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvården

Utredningen om den högspecialiserade vården: Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården