Det var i förra veckan som läkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde slog larm och varnade för en mycket allvarlig situation för ortopedin vid sjukhuset.

I ett öppet brev, undertecknat av 15 läkare, skriver man att förutsättningarna för att erbjuda patienterna en vård av hög kvalitet försämrats under de senaste två åren.

Problemet relateras i huvudsak till bristen på sjuksköterskor och läkarna pekar på risker för patientsäkerheten, arbetsmiljön och ytterligare personalflykt.

Läkarna skriver bland annat att bristen på sjuksköterskor vid operationsavdelningen nu blivit så uttalad att man inte får möjlighet att operera ens de allra högst prioriterade patienterna, och på vårdavdelningarna är situationen så allvarlig att sex sjuksköterskor efter sommaren ska bemanna 64 vårdplatser inom ortopedi.

I brevet efterlyser läkarna mer resurser för att komma tillrätta med problemen.

»Vi har tvingats passera gränsen för patienternas värdighet och balanserar nu på skamgränsen!«, avslutar läkarna brevet.

I veckan svarade sjukhusledningen på innehållet i brevet. I ett pressmeddelande skriver ledningen bland annat att man är medveten om svårigheterna som bristen på personal medför och att man gör sitt yttersta för att behålla och rekrytera nödvändiga kompetenser.

Ledningen välkomnar också det engagemang som läkarna vid ortopedkliniken visar, och uppger att man arbetar intensivt med att vårdpersonalen ska kunna ge patienterna bästa möjliga vård och behandling.

Kristian Stjerna, processchef och ST-läkare vid ortopedkliniken i Skövde, är en av de läkare som undertecknat det öppna brevet.

– Sjukhusledningens svar säger väl ungefär det som vi fått höra tidigare, att de har svåra ekonomiska krav på sig och att det är tufft för dem. Det som jag tycker är bra med deras svar är att de är positiva till att vi har skickat brevet för att uppmärksamma de här problemen och utmaningarna, säger han till Läkartidningen.

Med anledning av läkarnas brev ska sjukhusledningen och regionala politiker träffas på måndag, 2 juli, för att diskutera situationen på ortopedkliniken.

– Jag ser fram emot att höra vad som kommer ut ur mötet. Vi inväntar det, och hoppas naturligtvis att det ska kunna frigöras mer ekonomiska resurser för att hantera det här problemet, säger Kristian Stjerna.

Tycker du att ert öppna brev har fått önskad effekt?

– Ja, så tillvida att det verkar ha väckt politikernas, och även i viss mån medborgarnas, medvetenhet om problemet. Känslan vi har haft under en lång tid är att ingen verkar ha förstått, eller velat förstå, hur allvarlig situationen är. Nu blev det ju akut precis före sommaren då flera sjuksköterskor sa upp sig på avdelningen. Som det ser ut nu har vi ingen ortopedavdelning efter sommaren, för det finns ingen personal kvar.

Har ni övervägt andra åtgärder eller vägar för att komma tillrätta med problemen, exempelvis att vända er till Arbetsmiljöverket eller Inspektionen för vård och omsorg?

– Vi har inte diskuterat det rakt ut, även om vi naturligtvis har pratat om det i korridorerna. Men från läkargruppen har vi valt att skriva det här brevet för att väcka uppmärksamhet och nu inväntar vi helt enkelt hur man bemöter det. Vi har själva inte fått någon direkt återkoppling vare sig från sjukhusledning eller politiker, säger Kristian Stjerna och fortsätter:

– Men självklart kan det handla om att vända sig till IVO utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv eller Arbetsmiljöverket för arbetsmiljön. Man kan väl säga att vi har skjutit på de besluten till nästa vecka.