Läkartidningen har tidigare berättat om läkarföreningens oro för verksamheten vid Karolinska universitetssjukhusets nya intensivakut i Solna.

Mikael Nilsson, biträdande överläkare och skyddsombud vid funktionsområde akut, varnade i en intervju med Läkartidningen för stor läkarflykt. Detta bland annat på grund av den nya organisationsmodellen vid sjukhuset och det enligt honom otydliga uppdraget för intensivakuten.

Nu har läkarföreningen skickat in en så kallad 6:6a-anmälan gällande funktionsområde akut till Arbetsmiljöverket, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vi har en situation där man inte har kontroll, där personalen flyr, arbetssätten inte är satta inför hösten och verksamheten håller på att klappa ihop totalt. Om inget görs nu kommer snart inga medarbetare finnas kvar, säger Mikael Nilsson till Dagens Nyheter.

Enligt tidningen framgår det av anmälan att det funnits brister i arbetsmiljön sedan en lång tid tillbaka, och att både ledarskap och dialog mellan ledning och läkare brister.

DN skriver dessutom att 25 procent av de fast anställda läkarna vid funktionsområde akut sagt upp sig under 2017, och i samband med att intensivakuten öppnade i maj i år har ytterligare ett tiotal sagt upp sig eller tagit tjänstledigt.

I en kommentar till Dagens Nyheter säger funktionsområdeschef Anna Jansson:

– Vi har tagit emot en 6:6a-anmälan om bristande arbetsmiljö för läkare vid funktionsområde akut Solna. Vi ser allvarligt på detta och delar läkarföreningens oro i frågan. Vi har en pågående dialog med läkarföreningen och har ett möte inplanerat för fortsatt diskussion.

Tanken med den nya intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna är att man där endast ska ta emot de svårast sjuka patienterna som kommer med ambulans, helikopter eller via remiss. 

Det nya uppdraget innebär samtidigt att intensivakuten kommer att ta emot avsevärt färre patienter än tidigare, omkring 15 000 patientbesök per år jämfört med 85 000 på den gamla akuten. 

Både oppositionen i Stockholms läns landsting och Stockholms läkarförening har förordat att intensivakuten ska få ett bredare uppdrag och ta emot fler patienter.

Läs mer:

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning