I slutet av maj lade regeringen fram ett förslag om att ta bort blivande läkares allmäntjänstgöring, AT, för att i stället införa en så kallad bastjänstgöring, BT.

Förslaget bygger på att läkarutbildningen förlängs till sex år och blir legitimationsgrundande – vilket det vid tillfället varken fanns något färdigt förslag eller beslut om.

Nu presenterar dock regeringen slutligen ett sådant, i form av en promemoria som skickas ut på remiss.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot en förändrad läkarutbildning. Förslaget i promemorian innebär en moderniserad läkarutbildning som ger studenterna goda förberedelser för den framtida yrkesrollen som läkare, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande

Enligt förslaget utökas läkarexamen till att omfatta 360 högskolepoäng, precis som föreslogs i professor Stefan Lindgrens utredning från 2013. Vidare införs en ny examensbeskrivning, som bland annat ska betona vetenskaplig förankring, professionella kompetenser och träning i medicinskt beslutsfattande – helt i enlighet med de förslag som en referensgrupp lämnade till regeringen i höstas.

Regeringen vill också att mål om bland annat patientsäkerhet, etiska principer och digitala hjälpmedel ska föras in i examensbeskrivningen.

Hela promemorian »En sexårig utbildning för läkarexamen« finns att ta del av här.

Läs mer: 

Regeringen föreslår att BT införs från år 2020

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

BT får tummen upp

Gör BT till en tidsbegränsad anställning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Jens Schollin: Det finns en otrolig majoritet för någon sorts introduktion

Känslosam debatt om AT

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av kvaliteten i bastjänstgöringen

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning

Snårig väg mot ny läkarutbildning

 • 2010 börjar Utbildningsdepartementet förbereda en eventuell översyn av läkarutbildningen. Bakgrunden är bland annat kritik om att den svenska utbildningen inte lever upp till EU:s regelverk.
 • Året därpå beslutar regeringen att en utredning ska startas. Målet är en mer genomtänkt och tydlig utbildning.
 • I mars 2013 presenterar regeringens utredare Stefan Lindgren sitt förslag. Han föreslår att läkarutbildningen ska förlängas från 11 till 12 terminer och att AT-tjänstgöringen, som funnits i 40 år, ska slopas. Universiteten blir därmed ensamma huvudmän för utbildningen. En ny examensbeskrivning med fler mål föreslås också.
 • I december 2013 uppmanar rektorerna vid lärosätena som ger läkarutbildning regeringen att agera. De skriver att de är förvånade att förslaget till en »framåtriktad och välbehövlig« förändring av läkarutbildningen inte skickats ut på remiss, snart nio månader efter att det låg klart.
 • Utbildningsdepartementet uppger att oklarheter kring de ekonomiska konsekvenserna är skälet till att förslaget om en förändring av läkarutbildningen inte skickats ut på remiss.
 • I april 2015, efter att förslaget legat vilande på Utbildningsdepartementet i två år, beslutar regeringen att utredningen om en ny läkarutbildning ska ut på remiss
 • Förslaget får i stort tummen upp men krav på att den kompletteras med en introduktionstjänst förs fram av bland andra Läkarförbundet.
 • I juli 2016 får Jens Schollin, tidigare rektor vid Örebro universitet, i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn och lämna förslag till ett sammanhållet system för läkarens grundutbildning och specialisering.
 • 31 maj 2017 är Jens Schollin färdig med sin utredning. Han berättar om innehållet i grova drag – att införa en ny tjänst, bastjänstgöring. Men själva utredningen blir offentlig först 22 november när den skickas ut på remiss.
 • Före sommaren 2017 får en referensgrupp i uppdrag av Utbildningsdepartementet att ta fram ett förslag på examensbeskrivning för en sexårig läkarutbildning med Stefan Lindgrens utredning som grund. Gruppen presenterar sina förslag i november 2017.
 • Den 14 juni 2018 lägger regeringen fram sitt förslag till ny läkarutbildning. Detta skickas sedan ut på remiss.