– Vi kräver omedelbar handling. Det är ingen tid att förlora, sa Legeforeningens president Marit Hermansen i samband med att föreningen antog en resolution i frågan vid sitt fullmäktigemöte, landstyret, riktad till relevanta myndigheter den 30 maj.

Legeforeningen kräver i sin resolution:

  • att 500 nya fastläkare och blivande specialister i allmänmedicin rekryteras årligen,
  • att unga fastläkare får ett startbidrag,
  • att läkarstudenter ska ha minst tio veckors praktik inom primärvården,
  • att den »okontrollerade« överföringen av arbetsuppgifter till fastläkarna stoppas,
  • att listningstaket sänks, finansieringen stärks och sociala rättigheter säkras.

Rekryteringskrisen inom fastläkarsystemet har förvärrats under det senaste året och anledningen är arbetsvillkoren, enligt legeforeningen. Arbetsdagarna har blivit längre och tyngre, i det system som i början av seklet vände läkarbrist till läkartäthet inom den norska primärvården genom att det då lockade med goda villkor. Nu är situationen inte längre densamma.

En fastläkare arbetar i genomsnitt 55,6 timmar i veckan, och en tiondel av fastläkarna arbetar mer än 75 timmar, enligt Legeforeningen som hänvisar till en undersökning gjord av Helsedirektoratet. Hälften av alla fastläkare i landet har uppgett att de troligen inte arbetar som fastläkare om fem år. 

Läs tidigare artikel:

DLF vill gärna ha fastläkare i Sverige – men med listningstak