Behandling med emtricitabin tenofovirdisoproxil (Truvada) är godkänt i Europa som så kallad pre-expositionsprofylax, PrEP, för att minska risken för hiv-infektion hos personer som inte bär på hiv men har hög risk att smittas.

Och nu rekommenderar alltså NT-rådet landsting och regioner att använda behandlingen i enlighet med en rekommendation från Referensgruppen för antiviral terapi, RAV – det vill säga i första hand hos män som har sex med andra män och »ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga«.

Enligt NT-rådet bör förskrivning ske inom läkemedelsförmånen. 

Till grund för detta ligger bland annat en etisk analys från Prioriteringscentrum, där slutsatsen är att PrEP är värdefullt ur såväl individens som samhällets perspektiv.

– Vi bör därför bidra till behandlingen med offentliga medel eftersom syftet är att minska spridningen av en allvarlig sjukdom. Risken är att användningen skulle bli mindre om det offentliga inte bekostar behandlingen, säger Lars Sandman, ledamot i NT-rådet och föreståndare för Prioriteringscentrum i ett uttalande.

Läs också:

Folkhälsomyndigheten vill se förebyggande behandling mot hiv

»Patienterna är mer rädda för hiv än för Truvada«