Läkartidningen har tidigare berättat att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomfört oanmäld tillsyn med fokus på patientsäkerhet i samband med övergången mellan akutmottagning och vårdplats i sluten vård vid över 60 akutmottagningar i landet.

Flera akutmottagningar i Stockholm fick kritik av IVO. Vid tillsynen av akutmottagningen på Södersjukhuset framkom bland annat att patienter som vårdas på akutmottagningen ibland blir kvar på akuten i över ett dygn på grund av bristen på disponibla vårdplatser. Vid tiden för tillsynen låg dessutom en rad patienter i korridoren där det saknas larm.

IVO ställde därför krav på att vårdgivaren skulle presentera och vidta åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten.

Nu har IVO gjort ytterligare en oanmäld tillsyn vid Södersjukhusets akutmottagning, rapporterar nyhetsbyrån TT via Svenska Dagbladet. Tillsynen visar att flera brister inte är åtgärdade.

Bland annat framkommer enligt TT att överbelastningen tidvis är så stor att uppemot 30 patienter kunde stå i kö till en vårdplats och att dessa inte sällan placerades i korridoren. Dessutom fanns det brister vad gäller servering av frukost till patienterna, samt att det vid stressiga situationer inte var säkert att patienterna fick den medicin de skulle ha.

Enligt TT riskerar nu sjukhuset vite om en miljon kronor om bristerna inte åtgärdas.

– Det är klart att det är allvarligt och jag vet att sjukhuset tar det här på största allvar, säger Göran Stiernstedt, styrelseordförande för Södersjukhuset, i en kommentar till TT.

Läs mer:

IVO: Oftast god vård i väntan på en vårdplats

IVO kritiserar Karolinskas akutmottagning i Huddinge

IVO underkänner tre av sex akutmottagningar i Stockholm

IVO granskar 64 akutmottagningar