I översynen av riktlinjerna från 2015 har Socialstyrelsen uppdaterat en handfull åtgärder inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi. Några rekommendationer har även lagts till inom området kranskärlssjukdom.

Enligt myndigheten är det inga dramatiska förändringar som skett. Men en av nyheterna är alltså att de nya orala blodförtunnande läkemedlen, NOAK, nu prioriteras högre än den äldre substansen warfarin hos patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke.

De nya blodförtunnande läkemedlen används redan till stor del inom hälso- och sjukvården eftersom risken för blödning är likvärdig eller lägre jämfört med warfarin. Dessutom behövs inte regelbundna kontroller i samma utsträckning vid behandling med NOAK. 

Dessutom prioriteras alltså så kallad katerburen aortaklaffsimplantation, TAVI – en metod för att behandla svår förträngning i hjärtats aortaklaff – nu högre än tidigare.

Metoden innebär att man via en kateter som förs in i ljumsken för en ny klaff till rätt plats och det är framför allt för patienter med medelhög till hög risk för allvarliga komplikationer vid öppen kirurgi som rekommendationen fått högre prioritet än tidigare.

Enligt Socialstyrelsen kommer det här att kräva en översyn av hur vården är organiserad, men också ökade kostnader eftersom fler behöver lära sig metoden. Myndigheten räknar dock med att kostnaderna planar ut på sikt.